Seni Benim Elimden Kim Kurtaracak?

Seni Benim Elimden Kim Kurtaracak?

Pek çok sahih hadis kaynağından bize nakledilen meşhur bir hadisedir. Necid taraflarında bir gazveden dönüş sırasında öğle vaktinde ağaçlık ve çalılık olan bir vadiye geldiklerinde yağan yağmurdan ıslanan elbiselerini kurutmak için Resûlullah (ﷺ) orada mola vermişti. Mücahidler ağaçlar altında gölgelenmek üzere çevreye dağılmışlardı. Peygamberimiz (ﷺ) ise, semure denilen sık yapraklı bir ağaç altında istirahate çekilmişti. Mücahidler bir birlerinden uzak yerlerde dinlenmekte idiler. 

Gavres isminde cesur bir kabile reisi, kimseye gözükmeden, Peygamber Efendimizin (ﷺ) yanına kadar ulaşmayı başarır. Elindeki kılıcı Peygamberimizin (ﷺ) başının üstünde kaldırıp “Seni benim elimden kim kurtaracak?” diye bağırır. 

O anda uykudan uyanan Peygamberimiz (ﷺ) hiçbir tereddüt, endişe ve korku hissetmeden, “Allah!..” diye cevap verir. Sonra da şöyle dua eder: “Allah’ım! dilediğin bir şeyle beni ondan kurtar.” O anda Gavres, ansızın gaybdan gelen ve sırtına çarpan bir darbe ile yere yuvarlanır. 

Bu defa elindeki çok güvendiği kılıcı Hazreti Muhammed’in (ﷺ) eline geçmiştir. Şimdi sıra O’ndadır ve sorar: “Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?” Gavres pişmandır. “Beni kurtaracak kimse yok!..” der. Aman diler. (Garve’sin İmana geldiği. Kavmini de İslam’a davet ettiği hakkında bilgilerde vardır. Hatta bu olayı Maide Suresinin 11. ayetinin nazil olması ile ilişkilendirilen bilgilerde mevcuttur.)

Gavres:

– İyi bir cezalandırıcı ol! dedi. Resûlullah (ﷺ):

– “Allah’tan başka ilâh olmadığını ve benim Allah’ın elçisi olduğumu kabul ve itiraf eder misin?” dedi.

Gavres:

– Hayır, kabul etmem. Ancak seninle çarpışmamaya, seninle savaşacak herhangi bir topluluk içinde bulunmamaya söz veririm, dedi.

Efendimiz (ﷺ) daha birkaç saniye önce canına kasteden düşmanını affeder, gitmesine izin verir.

Gavres kabilesinin yanına dönünce, halini görenler hayrette kalır. “Ne oldu sana? Niçin bir şey yapamadın?” diye ona sorarlar. O ise hadisenin detaylarını anlatır: “Hâdise böyle oldu. Ben şimdi insanların en iyisinin yanından geliyorum.”

Hem şu hâdise gibi, Bedir Savaşında da bir münafık, Allah Resul’ünün (ﷺ) fark etmediği bir zamanda kimse görmeden, tam arkasından kılıç kaldırıp vuracakken, birden Allah Resulü (ﷺ) ona bakmış. O titremiş ve kılıç elinden yere düşmüştür. 100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın