Serîu’l-Hisab – Serîu’l-İkâb (cc)

Serîu’l-Hisab – Serîu’l-İkâb Sıfatları 

سَرِيعُ الْحِسَابِ – سَرِيعُ الْعِقاَبِ 

Serîu’l-Hisab – Serîu’l-İkâb

Her iki sıfatta Kur’an-ı Kerîm’de geçmektedir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Allah, hesabı pek seri görendir.” Bakara, 202

“Şüphesiz senin Rabb’in, sonuçlandırması pek çabuk olandır.” En’am, 165.

“O, hesap görenlerin en süratli olanıdır. » En’am, 62.

İslâm âlimleri tarafından ittifakla kabul edilen Allah’ın Hasîb ismini açıklarken bu konuya da değinmiştik.

Kâdi Ebû Bekir der ki: “Kûfe’de Şeyh Ebû Bekir et-Turtûşî ile birlikteydim. Onunla, “Şüphesiz senin Rabb’in, sonuçlandırması pek çabuk olandır. O, bağışlayan ve esirgeyendir.”En’am, 165., “Rabb’in sonuçlandırması pek çabuktur ve gerçekten 0, bağışlayandır, esirgeyendir.” A’raf, 167 ayetlerini müzakere ettim ve: “Lâm’ın ayetlerden birinin başına gelip diğerinin başına gelmemesinin faydası acaba nedir?” diye sordum. Şeyh Ebû Bekir et-Turtûşî sorumu şöyle cevapladı: “Arapça Lâm’ın hükmü, verilen haberi tekit etmektir. Lâm’ın En’am suresindeki ayetin başına gelmemesinin nedeni, buradaki hitabın, dünyada toplu cezalandırmayı hak etmeyen fakat cezası ahirete ertelenen bir ümmete yapılmasıdır. Durum böyle olunca hükmü, verilen haberi tekit etmek olan Lâm burada gelmemiştir. A’raf suresindeki ayet ise İsrailoğullarına hitap etmektedir. Bu toplum ise, dünyada topluca cezalandırmayı hak etmiş, hayvanlara dönüştürülmüş ve yerle bir edilmişlerdir. Durum böyle olunca ayetin başına görevi, verilen haberi tekit etmek olan Lâm gelmiştir.”Kurtubi, a.g.e., 1/483.

Sorumlu olan her kul Allah’ın seri bir şekilde hesap gördüğünü, bütün muhasebesinin ve hesaplarının onun yanında olduğunu bilmelidir. O bütün kullarını hesaba çekecek ve iyi ya da kötü yaptıklarına kendilerine hızlı bir şekilde haber verecek. Hesap günü gelmeden dünyada iken kişi ahirette hesabını hafifletecek, hayır hesabının hanesini arttıracak ve yanlışlıklardan da vazgeçecek şekilde yaşama gayreti içerisinde olmalıdır. Her anında Allah’a muhtaç olduğunu kul hissetmeli ve Allah’ın bütün ihtiyaçları gideren olduğunu bilmelidir. Yalnız Allah’a güvenip dayanmalı ondan istemelidir. Allah her şeye kafidir bu asla  unutulmamalıdır100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın