Sevik Gazvesi 

Sevik Gazvesi 

Sevik gazvesi, hicretin ikinci yılının Zilhicce ayında oldu. Bedir harbinden sonra Mekke’de, Kureyşliler matem içinde kaynaşıyorlardı. Uğradıkları felâket acılarına ağlamamaya, fakat intikamını almaya yemin ettiler. Ağır hasta olan Ebu Leheb, mağlubiyet haberini alınca, kederinden daha çabuk ve çok feci bir surette öldü. Böylece, Kureyş içinde muteber kimselerin sayısı oldukça azaldı.

Kureyş’in büyüklerinin ölmesinden sonra reislik. Ebu Süfyan’a geçti Ebu Süfyan, reis olarak kahramanlık göstermek istiyordu. Ayrıca, halkı teskin etmek için ilk fırsatta İntikam alacağına dair yemin etti. Bu yeminini yerine getirmek için topladığı iki yüz atlı ile Mekke’den çıkıp gizli yollardan Beni Nadir (veya Nair) yahudi kabilesinin oturduğu yere vardı. İslamlar hakkında Beni Nadir reislerinden malumat topladı. Ertesi günü, Medine’ye beş kilometre kadar uzaklıkta bulunan Urezy mevkiine kadar ilerledi. Birkaç evle birkaç hurma ağacını yaktı. Tarlada çift süren iki müslümanı şehit etti.

Sonra: “Yeminim yerine geldi” diyerek geri döndü. Hz. Muhammed (sav) bu olayı haber alır almaz hemen iki yüz kişilik bir süvari kuvveti ile düşmanı takibe çıktı. Ebu Süfyan bunu duyunca. çetesi ile birlikte son süratle kaçmaya başladı. Kureyşliler, müslümanlardan o derece korktular ki, kaçarken yükleri ağırlık yapıyor diye, içlerinde sevik denen kavut, yani kavrulmuş un yahut hububat bulunan erzak torbalarını hayvanlarının sırtlarından aşağı attılar.

Bunlar, müslümanların ellerine geçti. Bu sebeple, bu gazveye Sevik gazvesi adı verildi. Müslümanlar, beş gün civarda araştırmada bulundukları halde, düşmana kavuşamadılar ve Zilhicce ayının dokuzuncu günü Medine’ye geri döndüler: Ertesi günü Resulallah (sav), bayram namazını kıldırdı ve kurbanın kesti Ashabına da kurban kesmelerini emretti.

Kaynak: İslam Tarihi H. Ülkü

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın