Şevk

Bismillahirrahmanirrahim

Şevk Ne Demektir:

Şevk değerli bir manevi haldir. Kulun Allah Teâlâ’ya olan muhabbetinden doğar Allah o anda yaklaşma Lütfü ile kulunun gönlünde meydana gelen coşma, kalbin çalkalanması ve bedende oluşan heyecan şevktir.  Muhabbet ne kadar ise şevkte o kadardır.  

İbni Ata:” Şevk bağırsakların yanması, Kalplerin alevlenmesi,  ciğerlerin parçalanmasıdır.”

Kur’an-ı Kerim’de:“ Kim Allah’a kavuşmayı ümit ediyorsa bilsin ki Allah’ın tayin ettiği vade mutlaka gelecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.” Ankebut:5 

Sufilerin Şevk Hakkında Görüşleri:

Sufilere şevkin ne olduğunu sorduklarında şu cevabı verdiler: ” Sevgilinin  anıldığı anda kalbin heyecan duymasıdır.” Bir Sufide: ” Şevk Allah’ın veli kullarının kalbinde tutuşturdu bir ateştir ki, bu sayede kalpte bulunan havatır istek Avarız türlü şeyler yok olur.”

Ceriri:”Şevkte bir fayda olmasaydı onun vereceği zarara dayanılmazdı” der.

Şevk Ehli Üç Çeşittir:

1- Allah’ın veli kullarına vaad buyurduğu sevap, keramet, fazıl ve rızasına ştiyak duyanlar.

2- Sevgilisine olan aşırı sevgisinden O’na kavuşma özlemiyle iştiyak duyanlar.

3- Yakınlığı müşahede ederek onun daima yakın olduğunu ve asla kaybolmadığını  bilen ve kalbi onun Zikriyle beslenen kimseler.

Hz. Ammar b. Yasir’in şu duası şevke güzel bir örnektir :”Allah’ım Gayp ilmin, varlık üzerindeki Kudretin hürmetine, yaşamak hakkımda hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, vefat hakkımda hayırlı olduğunda beni vefat ettir. Allah’ım! gaybda da şehadette de Senin haşyetini niyaz ediyorum. Rıza anımda da gazap anımda da hep hakkı ve doğruyu konuşturmanı senden istiyorum. Zenginlikte de fakirlikte de itidali, orta yolu tutabilmeyi senden diliyorum. Sen’den tükenmeyen nimetler, bitme  bilmeyen göz aydınlıkları istiyorum. Senin takdirlerine karşı gönülden razı olabilmeyi, ölümden sonraki güzel hayatı senden diliyorum. Senin Kerim zatına bakabilmeyi ve sana kavuşma şevkini Lütfetmeni senden niyaz ediyorum.”

Seri  şöyle demiş:” Arif eğer şevkin gerçeğine ererse,  Şevk en yüce makamdır. Gerçek şevk arifi, müştak olduğundan başka her şeyden geçirir, sevgiliden başkasını düşündürmez.”

Hz. Peygamber (sav):”Sana kavuşmaya Şevki istiyorum.” Nesai, sehv, 62 

Gerçekte şevk insanın kendisinde şevk görme halini ortadan kaldırır. Böyleleri şevk ehlidir. Şevk İddaa ve görüntüsünde değil. Bunun vasıflarını ve delillerini gören onun şevk ehli olduğunu söyler. Fakat o kendisini şevk sıfatı ile anlamaz. Şevk ünsü gerektirir.

Allahu Teala Hz Davud’a şöyle vahiy etmiştir:” Benden yüz çevirenler, Benim kendilerini nasıl beklediğimi, kendilerine nasıl rıfk ve Mülayemetle muamele edeceğimi ve günahlardan uzak durmalarını dair olan şevkimi bilselerdi, bana olan şevklerinden ötürü ölürlerdi. Bana olan muhabbetlerinden dolayı paramparça olurlardı. Ey Davud! Benden yüz çevirenlere dair muradım böyle olursa, ya bana yüzlerini dönenlere karşı nasıl bir muradım olur! onları nasıl şekle karşılarım!

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın