Şeyh Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed El-Kureşi (k.s)

Şeyh Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed El-Kureşi (k.s)

Evliyanın büyüklerindendir. Zehebi onun hakkında şöyle yazmaktadır. Onun tam ismi Kadı Ebu’l Hasan Ali Bin Muhammed El Kureşi şeklindedir. Hicri 564 yılında Şevval ayının 28’inde Cuma günü Bağdat’ta vefat etmiş ve cenazesi Ahmet bin Hanbel’in kabri yakınlarına defnedilmiştir.

Yüce makamlara üstün ahlak ve davranışlara sahip oldu. Allah-ü Teâlâ (c.c.) Hz.leri’ne yakın olmaktan bahsedilince sözü O (k.s.) alır, velayetin üstünlük ve hükümleri Onun (r.a.) dilinden dinlenirdi. O (r.a.), Allah-ü Teâlâ (c.c.) Hazretlerinin ölü kalpleri diriltmek, karanlık gönülleri aydınlatmak, hikmetli sözleri söylemek, Allah (c.c.) Hazretlerinin kullarını yetiştirmek için vazifelendirilen bir kimseydi.

İbnu’l Neccar şöyle der :

“Medain yakınlarındaki Zerran’da ikamet ederdi. Orada kendisine ait bir ribat vardı. Kendisini Allah’a adamış olanlardan oluşan bir cemaat onun yanında toplanmıştır. Havatır üzere Gönül’e gelen ilhamlar ile konuşurdu. Ona karşı halkın arasında büyük bir sempati ve hüsnü kabul oluşmuştur. Vefat ettiğinde 100 yaşına yaklaşmış olduğu söylenmiştir.

Başka bir rivayete göre Hicri 507 yılında doğmuştur onun hakkındaki bilgiler de şu şekildedir:

Ebu’l Hasan Ali b. Ebi Nasr el-Hiti; Bırakın önde gelen şeyhlerinden di sahibil Ahval ve keramet sahibi bir zattı aynı zamanda güzel ahlak ve fakir dervişlik sahibiydi Seyyid Abdulkadir Geylani ve daha başkaları onun sohbetine katılmıştır.

Tevazu ve kerametler sahibi akıl ve zekada üstün bir kimse idi. O (k.s.) değil haram ve şüphelilerin yanından geçmek, helalden kullandığı şeylerin hesabını nasıl vereceğini düşünürdü. Mubahları, yaşamak için zaruri olduğu miktarda kullanırdı. Doğu evliya ve ulemasının birçoğu onun ilim ve feyzlerinden istifade etti. Salih kimseler Onun (k.s.) meclislerinde bulundular. Hicri 4 asırda yaşamış olan bu kıymetli meşâyıhımızın himmetlerinin üstümüzde olmasını Hak Teâlâ’dan niyâz ederiz… Kaddesallahu esrarehum…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir