Şeyh Geylani’nin Talebelerine Vasiyeti

Bismillahirrahmanirrahim

 Şeyh Abdülkadir Geylani’nin Talebelerine Vasiyeti:

Daima sakın, emin olma. Kork, güvenme. Mutmain oluncaya kadar uyanık ol gafil olma. Kendine ne bir hal, ne de bir söz nispet et; bunlardan hiçbirinde iddialı olma, hiç kimseye “bende şunlar şunlar var” deme.

Zira Allah Teala her an bir işte;

Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Ondan ister (O’na muhtaçtır). O her an yaratma halindedir.” Rahman:29  

Her an değişik ve farklı bir şeydedir. “O kişi ile kalbi Arasına girer” Enfal 24 ve Senin “ bende var” dediğin şeyi yok ediverir, o şeyde seni eli boş bir halde bırakıverir. Böyle olunca da muhatabına karşı utanır mahcup olur. O halde kendini olan şeyleri saklı tut etrafına yayma.

Eğer o şeylere sahip olmaya devam ediyorsan bu, Cenab-ı Hak’tan bir  mevhibedir, bağıştır. Bundan dolayı ona teşekkür et ve devamını dile. Eğer bundan başka bir şeyse, böyle değilse,  o halde onda bir ilim, mağfiret, Nur, yakaza ve edep ziyadesi var demektir.

Allah Teala söyle buyurur:

”Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kādirdir.” Bakara:106

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın