Şeyh Kimdir Ve Nasıl Tanınır

Şeyh veya Mürşidi Kamil kime denir?

Kur’an ve Sünnet hassasiyeti ile rehberlik Ve kılavuzluk yaparak yol gösteren kimsedir.  Ülkemizde Şeyh ve Mürşidi Kamil aynı manada kullanılmaktadır. Şeyh lügat manasında yaşlılık alametleri beliren saçı sakalı ağarmış olan en az 50 yaşları civarındaki kişidir. Bu kabile reisi de olabilir Bir derneğin başkanı olabilir. Bu tasavvufta ise mürşid-i Kamil ile aynı manaya gelir. Yani bir tarikatta irşada izinli, tekke veya dergahta Terbiye ile meşgul olan kimselere denir. Tarikatta seyri sülükünü  dalaletten hidayete sevk eden icazetli İrşada ehliyetli olan kimseler içinde bu tabir kullanılmaktadır.

Kamil bir Mürşide bağlanmak Şart Mıdır?

Nefsiyle mücadele ederek başarılı olmak isteyen için bir Mürşide ihtiyaç vardır. Cehd ve gayret göstermeden, manevi Terakki gerçekleşmez. Bir mürşide bağlanmadan tasavvufi bir hayatın yaşanması mümkün olmaz. Bazı kimseler tasavvufi kitaplarla seyri sülük mümkün olur demektedir. Karşılaşılacak manevi bir engelde ayakların kayması kuvvetle muhtemeldir.

Tarikata girmek mecburiyeti Var Mıdır?

Mecburiyet yoktur yukarıda bahsettiğimiz gibi Zühd üzere bir hayat ve manevi ilmi almak isteyenler mutlaka bir Mürşidi Kamile bağlanması gerekir. Yol kılavuzsuz gidilmez. Tüm peygamberlerin Mürşitliğini Cebrail Aleyhisselam yapmış ve Onun kılavuzluğunda yol almışlardır.

Tasavvuf nazari değil tatbikidir.  Yolda karşılaşılabilecek sıkıntılar da ancak mürşidin yardımı ile aşılıp ilerleme sağlamak mümkündür. İnsanın mana yolculuğunda yürümesi için, araştırma içerisinde olması ve başta da belirttiğimiz gibi hassas olan ve bir şeyhi bulması gerekir. Peki günümüzde müridin kalmadığı ve şeyhin bol olduğu bu zamanda ne gibi vasıfları şeyhte bulmalız ki bağlana bilelim. 

Gerçek Mürşid veya şeyh nasıl tanınır?

Kur’an ve sünneti hayatında uygulayan bir kimsedir. Bu konuda Bilgisi yeterli olmalı Kemal sıfatları ile donanmış olmalı, dünyaya meyil etmeyen, insanlara yük olmayan, insanların sıkıntıların da onlara karşılıksız yardımda bulunandır. Nefsini arındıran, Nafile ibadetlerle, zikirle ruhunu yakınlaştırmış olmalı. Muhammed’i ahlak üzere hayatını sürdürmelidir. Bu kişi aynı zamanda icazetli olmalı, yetiştirdiği insanların durumları da şeyhin Bu işe ne kadar Ehil olduğunu gösterir.

Şeyh içtihat sahibi olmayabilir. fıkhi bilgisi üst düzeyde olmayabilir bu durum onun pozisyonunu etkilemez. Kalp diriliği, ihlası, keşfi ile insanlara yardımcı olmakta gayretli biri olması güzeldir. Yüzünün güzelliği kalbinin güzelliğinden gelir. Sözü Allah ile başlar, Allah ile biter. Konuşması insanlara huzur verir. Kalplerdeki daralmayı Allah’ın izniyle genişliğe çevirir. İnsanlarda manevi haz ve iştiyak oluşmasında katkısı olur. Allahı ve Resulünü hatırlatır. Kendini bu yola adamışları seven ve saygı duyan Allah yolundaki büyüklere ve küçüklere ayrım yapmadan sahip çıkar. Onlara bakınca ve onlarla konuşunca samimiyetle kalpten anlatımları karşısında insanların gönüllerini ısındıran bir kişiliğe sahiptirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir