Rüya Çeşitleri

Bismillahirrahmanirrahim

İslam’a Göre Rüya İki Çeşittir:

1. Salih rüya,
2. Şeytani rüya,

Hz. Peygamber (sav); “Rüya Allah’tan, hulm ise şeytandandır” demiştir.(Buhari, “Taʿbîr”, 3, 4, 10, 14; Müslim, “Rüya”, 2; Tirmizi, “Rüya”, 5). Rüyaların rahmani olanına “rüya-yı sadıka, saliha, hasene”; şeytani olanına “hulm” denilir.

Peygamber sav: “Rüya Allah’tandır. Kötü rüya şeytandandır. Sizden biriniz korkulu rüya gördüğü zaman soluna doğru üç kere tükürsün ve ondan Allah cc. Sığınsın. Ona asla bir zarar veremez.”

“Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse o Allah’tandır. Bunun için Allah’a hamd edip rüyasını söylesin. Hoşuna gitmediği bir rüya görürse o şeytandandır; şerrinden Allah’a sığınsın ve onu kimseye de açmasın. Yoksa kendisine zarar verecektir.”

Allah Teâlâ, insanların Levh-i Mahfuz’daki durumlarını bilen bir grup meleği rüya işiyle görevlendirmiştir. Görevli melek Levh-i Mahfuz’dan aldığı durumları bir takım olaylar ve şekiller haline sokarak ilgili insanın rüyasında kalbine yerleştirir; ki o kimse için bir müjde veya uyarı ya da kınama değerinde olsun. Böylece hikmetli, yararlı veya sakındırıcı bir faaliyet gösterilmiş olur.

İlgili melek bu gayret içinde iken, şeytan da insana karşı duyduğu kin ve husumetten dolayı onu uyanık iken rahat bırakmak istemediği gibi, uyku aleminde de rahat bırakmak istemez. Ona bir takım hile ve tuzaklar kurmaktan geri durmaz. Şeytan, insanın rüyasını ifsad etmek üzere ya onu gördüğü rüya hususunda yanıltmak ister veya rüyasından gafil olmasını sağlamaya çalışır.

Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace, İbn Hanbel ve Taberani’nin rivayet ettikleri bir hadiste Rasulü Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Rüyasında beni gören, gerçekten beni görmüştür. Çünkü, Şeytan hiç bir şekilde bana benzer bir surete giremez”(Suyuti, Kıtful-Ezharil-Mütenasira,s. 171).

Sadık rüyayı doğru sözlü kişiler görür ve bu kişilerin rüyası Cenab-ı Haktan bir müjdedir (Müslim, Rüya, 6).

Sadık rüyalar genellikle seher vakitlerinde görülür (Tirmizi, Rüya, 3; Dârimî, Rüya, 9).

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın