Şeytanın İnsana Sataşması

Şeytan İnsana Sataşmak İçin Ne Yapar:

Tek pabuçla yürüyen şeytan güneşle gölge arasında oturur. Bir kısmı güneşte bir kısımda gölgede ters ve anlamsız gibi görünse de bunun bile bir hikmeti vardır. Bu halde bile sataşmanın gayretindedir.

Ezan okununca kaçan bitince gelen kamet gelince tekrar kaçan bitince gelen safları doldurmayan insanların arasına dalarak ibadet esnasında bile sataşmalarına devam eden şeytan ademoğlunun secdeye varması ile ağlayarak oradan ayrılır. Ama olmadık vesveselerle insanın namazını engellemeye çalışır namazda iken abdestinin sıhhati hakkında uyuklama, aksırma, esneme, sebepsiz kıyafet düzeltme vb. şeylerle namazı bozmaya çalışır bunlar şeytandandır. Namazda acele ettirerek tadili erkanı bozdurur.

Şeytan Boynuzu Nereden Doğar:

İnsanlığa Necid’den yayılan bu fitnenin boynuzları güneşle doğmaya başlar ve yayılır. Fitne doğudadır. Peygamber efendimiz sav. Buyurdular ki: “Allah’ım Şamımızı mübarek et. Yemenimizi mübarek kıl “derler ki ya Resulullah Necid’imizi? Üçüncü de zannedersem şöyle dedi “zilzal orada, fitneler orada! Şeytanın boynuzu oradan doğar.” Allah’ım fitnenin ateşinin yakıp kavurduğu bir hale düşmekten sana sığınıyoruz.

İnsan Nasıl Korunuyor:

İnsanın fazla düşmanı var o bu savaşta yalnız değildir. Allah cc onu şeytan karşısında kendisine karşı ihlaslı olması karşılığında korumaktadır. Önünden ve arkasından onu koruyan melekler var etmiştir. Ayrıca şeytan ihlaslı, dini Allah için yaşayana dokunamayacak.

“İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar.  Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.” Rad 11

Yeryüzüne düşman olarak inen insan ve şeytanın arasındaki savaş kıyamete kadar devam edecektir. İnsanın şükreden yolunun üzerinde oturak ve onu saptırmanın vesveselerini verecek olan şeytan ne varsa silah olarak onu kullanacak ve insanın şükrünü elinden alacağını ifade ediyor.

“İblis, “Senin şerefine Andolsun ki, içlerinden ihlaslı kulların hariç,

elbette onların hepsini azdıracağım” dedi” Sad 82-83

Öyleyse bize düşen şeytanın fısıldamaları karşısında dikkatli olmak ve onu düşman bilmektir.

“Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır” dedik.” Bakara 36

“Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?” Yasin 60-61

“Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşman tanıyın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır.” Fatır 6

Gece ve gündüz şeytanın oklarına ve düşmanlığına maruz kalan insan gafillerden ise hali ne olur. Birde Allah cc emirlerine uyan insanlar vardır bunlarda şeytanın hoşuna gitmeyen amelleri işlerler. Onun gaflette olana olan muhabbeti, Allah’a ibadetle meşgul olana karşı da hususi bir düşmanlığı mevcuttur.

Heva ve Nefis onun senin üzerindeki kullanacağı en önemli askerleridir. Unutmamak lazım biz onu unutsak da o bizi unutmuyor düşmanlığını her an yapıyor seni ifsat etmek için her yolu deniyor. Yapılması gereken harptir. Onu kahretmek gerekir onu kahredemezsen o seni fesat ve helake sürüklemesinden emin olamazsın.

Cin Ve Şeytanlara Karşı Sağlam  Bir Kale:

Sabah ve Akşam Allaha yalvaranlardan ol, Gafillerden  olma, Allah’ı daim zikre an evinden çıkarken zikir ve dua ile çık, evine dönünce yine eve girerken dua ve zikirle gir, yatarken günü hayırla kapatmak için dua ve zikirli ol, kuran Allahın isimlerinin anılması sağlam bir kaledir. Dil boş durmamalı

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın