Şeytanla Harp ve Hilesi

Şeytanla Harp Nasıl Olmalı

Alimler üç şekilde harp (savaş) olur demişlerdir.

1-Onun desise ve hilelerini iyice öğrenmelisin

2-Onu hakir gör ve Ona kalbini kaptırmazsın

3-Dil ve kalple Allah’ı (cc) devamlı zikredersin

“Şeytanın nazarında Allah’ı zikretmek insanların nazarında öldürücü bir hastalık gibidir.”

Şeytanın Hileleri Nasıl Anlaşılır?

Şeytanın hileleri iki yolla anlaşılır;

Birincisi; kalbe gelen şeyleri ve onun kısımlarını bilmekle,

Seyit Abdülkadir Geylani’nin şeytanın hilesine karşı verdiği cevap gibi;

Abdülkâdir Geylani (Ks) “İşte senin Şeytan olduğunu bu ilimlerle bildim” deyince Şeytan hemen yeni bir hileye başvurarak “Aman Efendim! Ne kadar alimsiniz, ne kadar fadılsınız, ne kadar kâmilsiniz” diyerek Hazret-i Şeyh’i medh etmeğe başlamış. Bunun üzerine Hazret-i Şeyh “Sus! Seni hain! Böyle söyleyerek beni ilmime mağrur mu edeceksin! İlim fayda verseydi sana fayda verirdi. Defol!” demesiyle şeytan, ümidini keserek defolup gitmiş.

İkincisi; Şeytanın tuzakları ve hileleri, hilelerin vasıflarını ve yöneldiği noktaları bilmekle anlayabilirsin.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın