Sihir Ve Büyü Yapmanın Hükmü Nedir

Bismillahirrahmanirrahim 

Soru: Sihir Ve Büyü Yapmanın Hükmü Nedir:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı images-31-1.jpg

Sihir yapmak haramdır ilim adamlarının icmasıyla bu fiil büyük haramlardandır. Bu yedi helake götüren fiil arasında yer almaktadır. Kişi tövbe ederse öldürülmez. İmam Malik sihir haramdır yapan kişi kafirdir. Sihirden dolayı öldürülür ve tövbe de istenmez bilakis zındık gibi kesin şekilde öldürülmesine hükmolunur.

“Sihir yapmak haramdır, büyük günahlardan olduğunda alimler arasında ittifak vardır. Resûlullah (sav) sihir yapmayı yedi büyük günahtan biri saymıştır.”

“Kim (sihir maksadıyla) bir düğüm vurur sonra da onu üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirke düşer. Kim bir şey asarsa, o astığı şeye havale edilir.” (Nesâî, Tahrîm 19, (7, 112)

Büyüyü büyü yardımı ile çözmek de caiz değildir. Büyülenen kimsedeki büyüyü çözmek, onu sihirden kurtarmak için yapılan bu mukabil ameliyeye Nüşre denir. Buna da caiz değil diyen olmuşsa da alimlerin çoğuna göre caizdir.

Saîd İbnu’l-Müseyyeb’in: “Allah, zarar veren (sihr)i yasakladı, fayda vereni yasaklamadı.” dediği rivayet edilir.

Katade: “Kişi, kendisine yapılan sihri tedavi edecek kimseyi arar” der.

İbnu’l-Cevzî, bu ruhsatı şöyle ifade eder: “Nüşre, büyülenmiş, kimsenin büyüsünü çözme meselesinde, Ahmed b. Hanbel’e sorulunca: “Bunda bir sakınca yoktur” cevabını verir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın