Sihrin Varlığı İnkar Edilebilir Mi

Bismillahirrahmanirrahim 

Soru: Sihrin Varlığı İnkar Edilebilir Mi?:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 767978_o80f3.jpg

Bunu inkar bilgisizlikten kaynaklanır. Büyünün varlığını inkar edene delillerini sunmak gerekir şeriat açısından sihir/büyünün varlığı kabul edilmiş bir gerçektir.

Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı! Bakara:102

And olsun ki Firavun’a bütün delillerimizi gösterdik de yalan sayıp kabulden çekindi ve: “Ey Musa! Sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmaya mı geldin? Şimdi biz de seninkinin benzeri bir sihri sana göstereceğiz. Bizimle senin aranda bir vakit tayinet ki sen de biz de düz bir yerde bulunalım da caymayalım” dedi. Taha:56-58

Büyü Hz. Peygamber (sav) efendimize bile etki etmiştir. Bu etki ne vahiy nede dini bir konuda olmamıştır. Resullah (as)’a sihir yapıldığında kendisinde oluşan hal kadınlarla ilgili işlerle bir şey yapıyormuş (kadınlarıyla cima) oluyormuş gibi hayal ve zanlara kapılıyordu. Bu olay peygamber efendimizin peygamberliğine hulul getirmez.

Sihir ve büyü şeytanın işidir. Şeytan üflemek ve dokunmak ve vesvese vermek üzerinden etkisini insan üzerinde yapar.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın