Şiir Hakkında Kuran Ayetleri

Şiir Hakkında Kuran Ayetleri

Cahiliye döneminde Arapların şiiri toplumundaki kabile çekişmelerinde özellikle hiciv, nekâiz ve övgü türleriyle önemli bir rol üstlenmiştir. Şiir ayrıca bir bilgi türü olarak görmektedirler. Araplar şairlerin cinlerle ve şeytanlarla bir tür ilişki içinde bulundukları  ve onlardan gaybe dair bilgiler  aldıklarına inanıyorlardı. 

Kur’an’ın cinlerin gaybı bilmedikleri konusunu çok yoğun bir şekilde vurgulamasının önemli bir hedefi de şairlerin halk üzerindeki bu otoritelerinin sarsılması içindir. 

Müşrikler Hz Peygamber aleyhisselatu vesselam peygamberliğin reddederken öne sürdükleri şeylerden bir tanesi de onun deli bir şair olduğu şeklindeydi. Kur’an bu iddiayı reddetmekte ve bu iddiada Hz. Peygamberi tanıyan müşriklerin samimi olamayacaklarını belirtmektedir.

İslam vahyinin inmesinden sonra, Müşrikler ve Hz. Peygamber arasında cereyan eden olumsuz olaylar veya siyasi-dini mücadele esnasında kimi şairler Hz. Peygamberin yanında yer almış kimisi de ona karşı düşmanca tavır almıştır. Her iki grup şair şiirin gücünü kullanarak bu mücadeleye katılmıştır. Ancak Kur’an’ın edebi gücü karşısında Arap şairlerinin şiirlerinin acziyet düşmüştür.

Şu bilinmelidir ki, eleştirilen edebiyat ve sanatın bir kolu olan şiir değildir. Eleştirilen onun insanı saptırıcı, insanın manevi ve duygusal bir yanının gelişmesine katkıda bulunmayan ideolojik özürdür.

Kur’an’ın şiir ve şairler hakkındaki bu olumsuz tutumunu o dönemin şiir ve şair olgusundan kaynaklanmaktadır. Bugüne bu bakışı taşımak kuşkusuz önemli bir yanılgıya yol açar.

Şiir hakkındaki Kur’an ayetleri

Biz, o Peygamber’e şiir öğretmedik. Bu, ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.” Yasin:69

“Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar, her günahkâr yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır. Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar, her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah’ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir.” Şuara: 221-227

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir