Sinirlerine Hakim Olamayan Bir İnsan Neler Okunmalıdır- Corbeil-Essonnes, France

Şeytanın boş durmadığı bir savaş alanında Gönlünüzde Allaha iman, dilinizde Onun zikri olmalı. Klasik nasihatler olarak değerlendirmeyiniz.  İstihaze  her zaman işe yaramaktadır. Sabırlı olmalı ve tevekkül içinde hareketlerimizi yapmalıyız.

SİNİR HASTALIĞI İÇİN YAPILACAK DUA:

“Ve bikudreti bismilllahirrahmanirrahim. Irfa  kadri veşrah sadri ve yessir emri verzukni min haysu la ehte sibu bifadlike ve keremike ve ihsanike ya men huve kaf ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf ve es’eluke bi mehalil izzeti ve celali heybetike ve izzeti’l kudreti ve cebberuti’l azmeti en tecaleni min ibadike’s-salihin. Ellezine la havfun aleyhim vela hum yehzenûn.”
Bismillahirrahmanirrahim’in kudretiyle (Ey Rabbim!) Şanımı yücelt, göğsümü genişlet genişlet, işlerimi kolaylaştır, Lüffunla, kereminle ve ihsanınla beni hesapsız rızıklandır. Kaf ha va ayn sad ve ha mim ayn sin kaf hürmetine duamızı kabul eyle İzzetin, celalin, kudretin,cemalin ve ceberetun hürmetine beni kıyamette korkmayan ve kullarından eyle (1)
1.Macmuatu’l Ahzab: 1/11

Bismillâhirrahmânirrahîm

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm. Mâ şâAllah-ü kân. Lâ ilâhe illAllah-ü’l-melikü’l-hakku’l-mübîn. SübhânAllahi ve bi-hamdih. SübhânAllahi’l-azîm ve bi-hamdih.

Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin (kuddise sırruhu) şeytanı helak eden duasıdır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“Güç ve kuvvet ancak, Yüce ve Azîm olan Allah’tandır. Allah’ın dilediği olur. “Melik” (mülkün sâhibi), “Hakk” (gerçek) ve “Mübîn” (apaçık) olan Allah’tan başka ilah yoktur. Allah noksanlıklardan münezzehtir, uzaktır, “hamd” (övgü) yalnıza O’nadır. “Azîm” (yüce) olan Allah, her türlü noksanlıktan uzaktır ve hamd yalnızca O’nadır.”

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kasadtu’l kâfî vecedtu’l kâfî likulli kâfî kefâni’l kâfî ve lillahi’l hamd.

Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin (kuddise sırruhu) mühim durumlarda okunan virdidir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Her şeye güç yetirene yöneldim. Her şeye güç yetireni buldum. Bütün güçlüler için, her şeye güç yetiren bana yeter. Hamd Allah’a mahsustur.

gaffar, halim, rauf, sabır isimleri çekerek istifade edebilirsiniz. Sıkıntınız bitmesi için Rabbim  şimdiden dualarınızı ve ibadetlerinizi kabul buyursun. Üzerinizde bulunan negatif yapı bu yazdıklarımızın dua ve zikri ile inş. şifa olur. Allaha emanet olunuz…

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın