Sırat

Sırat Ne Demektir:

Sırat lügatte; açık yol demektir. Istılahta; mahşer yerinde cennet ile cehennem üzerine kurulmuş olup insanların amellerine göre üzerinden geçecekleri köprü demektir. Sefarini Levamiul envar 2/189

Sıratın İki Manası Vardır:

Birincisi: Dünyevi manasıdır. O da Allah Teâlâ’nın, kulları için ortaya koyduğu, uymalarını ve üzerinde yürümelerini emrettiği yoldur. Şu ayeti kerimede de sırattan bu mana kastedilmiştir :

«İşte benim doğru yolum bu, ona uyun.,” Enam:153

“Bizi doğru yola ilet.” Fatiha: 4

İkincisi: Ahiretteki sırattır. Bu, kıyamet gününde cehennem ateşinin üzerine uzatılan bir köprüdür.

Sırat Üzerinden Geçiş:

Onun üzerinden insanlar derecelerine, amellerine ve görüşlerine göre geçerler. Bazılarının ayakları altında bu köprü o kadar incelir ki, üzerinden geçen onu kılıçtan daha keskin görür, Onun üzerinde titremeye başlar ve cehennemin dibine doğru yuvarlanır. Bazılarının ayakları altında ise genişler, o da rahat rahat üzerinden geçerek, Allah’ın c.c. kendisi için hazırlamış olduğu nimetlere kavuşarak cennete girer. 

Bu hakikate Kur’an-ı Kerim’in şu ayetleri ışık tutuyor:

“İçinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur. (oraya girmeleri), Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür./Sonra (günahtan) korunanları kurtarırız ve zalimleri öyle dizüstü çökmüş olarak bırakırız.” Meryem: 71-72

Hadislerde Sırat:

Ebu Hüreyre (ra)’dan: Resulullah (sav) buyurdu ki: ” Kıyamet günü Allah Teala insanları toplar ve kim neye tapınıyordu ise onun peşine gitsin’ buyurur. Güneşe tapanlar güneşe, aya tapanlar aya, tağutlara tapanlar tağutlara uyarlar… Sonra cehennemin ortasına sırat konur, ben ve ümmetim ilk geçen oluruz.» (Buhari – Müslim)

Ebu Said el Hudri’den: Denildi ki: Ya Resulullah, köprü nedir? Peygamberimiz: ‘Ayak altına konan çengelli, kancalı, dikenli bir şeydir’ buyurdu. Ebu Said diyor ki: Köprünün kıldan ince, kılıçtan keskin olduğunu duydum.» (Müslim)

Huzeyfe (R.A)’dan Resulullah (S.A.V) buyurdu ki: «Sırat üzerinde, emredileni kapmakla emrolunmuş dikenler vardır.» (Müslim)

Selman el-Farisi (ra) şöyle demiştir: “Kıyamet gününde sırat konulur. Ustura gibi keskindir. Melekler: “Ya Rabbi, buradan kim geçecek?” derler. O da: “insanlardan dilediklerim geçecek” buyurur. Bunun üzerine melekler: “Ey Rabbimiz! Biz sana hakkıyla kulluk edemedik” derler.

Şeyh Abdülkadir el-Geylani:

Sırata iman etmek gerektiğini su sözleriyle desteklemiştir: “Cehennem üzerine kurulacak sırat köprüsünün varlığına iman etmek dahi vaciptir. Bu sırat cehennem üzerine uzatılan bir köprüdür. Allah dilediği kimseyi, oradan geçerken tutar dilediği kimse de oradan geçer kurtulur. Dilediği kimse de, oradan cehenneme düşer.

Bu sırat köprüsünden geçen kimselerin; dünya hayatında işledikleri amellere göre nurları vardır. Oradan geçenlerin durumu değişiktir. Kimi yürür; kimi koşar Kimi de binek üstünde gider. Bazısı da, sürünerek, kayarak gider”

Sıratla İlgili Bilinmesi Gereken:

Bilmemiz gereken bir nokta var ki, kıyamette kurulan bu sırat Allah, Tealanın dünyada kulları için gösterdiği yolun müşahhaslaşmış şeklidir. Kim yaşama ve rahat yollarını kendisine daraltarak Allah’ın göstermiş olduğu yoldan sapmamaya çalışmış, göstermiş olduğu çizgide hayatını sürdürmüşse, cehennem üzerine kurulmuş olan köprü o üzerinde iken genişler. Kimde dünya hayatını Allah’ın hükümlerini bütün yaşama ve rahat imkanını bol bol kullanır. Allah’ın hükümlerini ve koyduğu sınırları çiğnerse bu köprü onun için dağılacaktır.

Allah’ım dünya hayatında dinin olan islam’a yapışmayı bize nasip et o büyük gün de sana dönüşünüzü kolaylaştır. Bizi azabından sırf farzın ve Kerem’in ile koru zira bütün alemlerin Rabbi sensin.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın