Şizoid Kişilik Bozukluğu

Kişilik Bozukluğu:

Yaşamı boyunca sosyal çekingenlik gösteren kişilere “Şizoid” kişilik denir. Bunlar diğer insanlarla yakın ilişkiler kurmak istememeleri ile, içe dönük, donuk, sevecen bir ilişki kuramazlar. Kendilerine yakınlık gösterenlere de aynı yakınlıkla cevap vermezler. İlişki kurdukları insanlarla az ve öz konuşurlar. Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler başkalarından daha tuhaf, izole veya yalnız görünürler.

Bozukluk genel popülasyonun %7,5 ni etkileyebilir. Bozukluğun cinsiyet oranı bilinmemektedir, ancak bazı çalışmalarda kadın-erkek oranı 2/1 olarak bulunmuştur. Birçok insan yaşadığı olaylardan dolayı duygusal değişimler yaşayabilir. şizoid kişilerde bu hallere rastlanmaz.

Sevinçleri, üzüntüleri, neşe ve kederleri başka kişiler tarafından anlaşılmaz. Duygusal acıdan donuk olurlar. Şizoid Bozukluğu olan kişiler soğuk ve itici olduklarından başkalarıyla temasta bulunmak istemedikleri için yalnız sürdürülen işlerde çalışmaya yatkındırlar. Gece işlerini tercih eder, böylece birçok insanla anlaşmak durumunda kalmazlar.

Kendi hayal dünyalarında yaşayan bu kişiler, Arkadaş ortamını sevmezler eğlenceler neşelenilen ortamlar onların ilgisini çekmez. Bu kişilerin konuşması amaca yöneliktir, ancak sorulara kısa yanıtlar verirler ve spontan (Herhangi bir dış etki olmaksızın kendiliğinden oluşan) konuşmaktan kaçınırlar. Cansız objelere veya metafizik yapılara hayranlık duyarlar.

Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler sessiz, uzak, yalnız kalmaya eğilimli ve sosyal olmayan yapıdadırlar. Toplumsal değişiklikleri en son yakalarlar.

Güven problemi yaşama korkusundan dolayı evlenmeye bilirler, Genellikle şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler direkt olarak kızgınlık göstermedeki yetersizliği yaşamları boyunca gösterirler.

Şizofreni ve şizotipal kişilik bozukluğuna karşıt olarak şizoid kişilik bozukluğu olan hastaların şizofrenik akrabaları yoktur ve izole olsalar bile iş hayatında başarılı olabilirler.

Şizoid kişilik bozukluğunun başlangıcı erken çocukluk dönemidir. Tüm kişilik bozuklukları gibi, şizoid kişilik bozukluğu uzun sürelidir, ancak yaşam boyu olması şart değildir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın