Sözden Dönmemek

Bismillahirrahmanirrahim 

Futuh’ul Gayb 19. Makale:

Ahdi Yerine Getirmek, Sözden Dönmemek

Henüz iman bakımından olgunlaşmadığın ve yakin hali yönünden hakikate ermediğin bir zamanda; bir kimseye her hangi bir şeyi vaad edersen sakın dönme; ta ki; imanın yokluğa gömülmesin ve yakin halin elinden gitmesin.

İmanın kalbinde kuvvetlendiği, yakin halin de hakikate erdiği zaman, sana manen şu hitap gelir:- “Sen bugün bizim devletimizde kararlı ve eminsin.” Bu hitap sana tekrar tekrar ve her tekrarında ayrı bir şekilde söylenir… Sen artık bu hallerden sonra seçkin olursun, belki daha üstün. Varlığın Hakk (CC) varlığına kavuşur, iraden kalmaz. Aradığın her şeyi sende bulursun.

Hayrete düşecek acayiplik görmezsin. Bu hallerin hiç biri seni şaşırtmaz… Ne gördüğün Hakka (CC) yakınlık gözlerini kamaştırır, ne de bulunduğun derece seni hayrete düşürür. Himmetin yükseldikçe yükselir, maddi varlığın akar gider.

Dileğini Hakka (CC) teslim edersin, yaratılmış şeylere değil. Gönlünü onların sahibine verirsin. Ne dünya ne de ahiret, hiç birini arzu etmezsin. Gönlünü Mevlaya (CC) verir, kalbini Ondan (CC) gayri her şeyden temizlersin. Çünkü; Allah’ın (CC) rızasına kavuştun; cennetine vaat aldın…

Netice: Hakk (CC) işlerdeki manevi tecelliyi anladın ve onlardan hoşlandın… İşte, bu in’am[lütuf] ve ihsanlar imanından dolayı sana yapılıyor. Anlattığımız hallerden birine erdiğin vakit, en ufak şahsi şey düşünecek olursan öteye geçemezsin; düşünmezsen bir evvelki halin daha ilerisine, daha üstün ve güzeline kavuşursun. Evvelkinden hoşlanmaz öbürüne koşarsın…

Sana bütün ilim ve anlayış kapısı açılır, bu sayede içinden çıkılmayacak en ince meseleleri çözersin. O meselelerdeki hikmet kapılarını açar, saklı iyilikleri meydana çıkarırsın… Nimet verme, iyilik yapma

Kaynak: Futuh’ul Gayb, Abdulkadir Geylani

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın