Şubat Ayı Tarihsel olayları

Şubat Ayı Tarihsel olayları

Şubat ayı içerisinde gerçekleşmiş olan tarihe yansımış olaylardan derlediklerimizi birlikte inceleyelim… 

1 Şubat 1895 – Sinemanın icadı.

1 Şubat 1935 – Ayasofya Camii’nin müze olarak açılışı.


2 Şubat 1833 – İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Ordusunun Kütahya’ya kadar ilerlemesi.


3 Şubat 1966 – İlk uzay gemisinin Ay’a inişi.

3 Şubat 1451 – II. Murat’ın ölümü.

3 Şubat  1451 – Osmanlı padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmet) ikinci kez tahta geçti. 

3 Şubat 1934 – Atina’da, Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Balkan Antantı imzalandı.


4 Şubat 2001 Mahmud Esad Çoşan bir cami açılışı yapmak için Grifit şehrine giderken, Avustralya yerel saatiyle 12’de, Sydney civarında, Dubbo kasabası yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

5 Şubat 1937 – Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa)’nın ikinci maddesinde değişiklik yapılarak Altı Ok’un Konulması: “Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. Başkenti Ankara Şehridir”.


7 Şubat 1695 – Sultan II. Ahmet’in ölümü ve yeğeni (IV. Mehmet’in Oğlu) Şehzade Mustafa’nın Osmanlı Hükümdarı olarak tahta çıkması.


 

9 Şubat 1640 – IV. Murat, 17. Osmanlı padişahının ölümü (d. 1612)

9 Şubat 1640 – Sultan İbrahim tahta çıktı.


10 Şubat 1918 – Sultan 2. Abdülhamit’in ölümü

13 Şubat 1925 – Şeyh Said İsyanı başladı.

13 Şubat 1258Hülâgû Han, Bağdat’ı işgal etti. 200 bin Bağdatlı öldü.

13 Şubat 1975 – Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kuruluşu


14 Şubat 1876 – Telefonun icadı 

14 Şubat 1953 – Yeni Balkan Paktı Ankara’da imzalandı.

14 Şubat 496 – Sevgililer Günü, 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.


15 Şubat 1517- Yavuz Sultan Selim Han Türk ordularının başında büyük törenle Kahire’ye girmiştir.

15 Şubat 1947 – Rodos ve On iki Adalar Yunanistan’a verildi. 

15 Şubat 2005 – Küresel ısınmaya karşı “Uluslararası Kyoto İklim Sözleşmesi” yürürlüğe girdi. 1997 Aralık ayında Japonya’nın Kyoto kentinde oluşturulan ve 187 ülke tarafından imzalanan “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”ne ilişkin protokole göre, ülkelerin sera gazı emisyonlarının indirilmesi hedefleniyor ().


16 Şubat 1925 – Türk Hava Kurumu’nun kuruluşu.

16 Şubat 1948 – SSCB’nin desteği ile Kuzey Kore’de “Halk Cumhuriyeti” nin kuruluşu.

16 Şubat 1924 – Ankara Şehremaneti Kanunu TBMM’de kabul edildi.


17 Şubat 1855’de Serdar-ı Ekrem (başkomutan) Ömer Paşa, Kırım’da Gözleve zaferini kazanmıştır. Ömer Paşa 4 saat içinde 26 bin asker ve 80 toptan oluşan Rus ordusunu büyük bir bozguna uğratmıştır.

17 Şubat 1926 – “Türk Medeni Kanunu”nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulü.


18 Şubat 1451 – 7. Osmanlı Padişahı (II. Mehmet) Fatih Sultan Mehmet’in tahta geçmesi.

18 Şubat 1952 –Türkiye’nin NATO’ya girişi.

18 Şubat 1940 – Petrol Ofisi’nin kuruluşu.

18 Şubat 1952 – Yunanistan’ın NATO’ya girişi.


20 Şubat 1622 – Genç Osman’ın katli.


 

21 Şubat 1920 – Ankara Hükümetinin Londra Konferansı’na katılması.


 

21 Şubat 1965 – Malcolm X (Malik El Şahbaz), New York’ta uğradığı bir suikast sonucu öldürüldü.


22 Şubat 1962 – Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları hükümet darbesine kalkıştılar. Olay kısa sürede bastırıldı. Katılan subaylar emekli edildi.


24 Şubat 1798 – Napolyon Bonapart’ın Gazze’yi işgali ve Akka’yı kuşatması.

24 Şubat 1495 – Şehzade Cem’in ölümü.

24 Şubat 1955 – Türkiye-Irak arasında “Bağdat Paktı’nın imzalanması (CENTO), daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci olarak katıldı.


25 Şubat 1711 – Rusların Osmanlılara karşı savaş ilan etmesi.

25 Şubat 1950 – Çoruh ilimizin “Artvin” adını alışı.

25 Şubat 1991 – Varşova Paktı’nın feshi.


26 Şubat 1618 – II. Osman’ın saltanat tahtına çıkması.


27 Şubat 2011 – Necmettin Erbakan, Türk siyasetçi vefat etti (d. 1926)

28 Şubat 1856 – Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi.

28 Şubat 1997 – Türkiye Millî Güvenlik Kurulu’nun 9 saat süren toplantısında 28 Şubat süreci olarak adlandırılan kararlar alındı. Bu kararlar, irticayı Türkiye’nin önündeki en büyük tehlike olarak saptadı. MGK’da, Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanması kararı verildi.

28 Şubat 1991 – Körfez’de ateşkes ilanı.

28 Şubat 1994 – NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın