Sufilere Zulmetmek

16.Sohbet : Sufilere Zulmetmek 

Sufiler ahirete nispetle akıllı, dünyaya nispetle delidirler. Kalp açısından akıllı, nefis açısından delidirler. Onları hakir görmeyin. Onlara eziyet etmeyin. Onlara zulmetmeyin. Onlara yardım eden onlardandır.

Sufiler ahirete nispetle akıllı, dünyaya nispetle delidirler. Kalp açısından akıllı, nefis açısından delidirler. Onları hakir görmeyin. Onlara eziyet etmeyin. Onlara zulmetmeyin. Onlara yardım eden onlardandır.

Mü’minin zaferi geç gelir. Mü’min kendisine zulmedeni yere sermedikçe, ona karşı zafer kazanmadıkça, onun cenazesini, malının talan edildiğini, mevkisinin düşmanlarının eline geçtiğini, yasaklarının câiz olduğunu (namusunun çiğnendiğini) görmedikçe ölmez.

Hz. Peygamber’den (SAV) şöyle rivayet edilmiştir: “Allah-ü Teâlâ’dan (CC) başka yardımcısı olmayan kişiye zulmedildiğinde Allah-ü Teâlâ (CC) şöyle buyurur: ‘İzzetim ve celâlim hakkı için, daha sonra da olsa, sana mutlakâ yardım edeceğim’.”(1)

Hakk’ı (CC) bulursan eşyayı ondan görürsün. Ne düşmanın kalır, ne üzerinde hakkın olan biri. Hakkını aramada Allah-ü Teâlâ’ya (CC) sığınırsan, kalbin cevher olur, sırrın da safa bulur. Allah-ü Teâlâ (CC) için amel, O’na (CC) itaat ve O’nu (CC) hakiki tevhid eden kimseyi O (CC), amelde sebeplere sarılmaktan ve sebeplerle ilgilenmekten kurtarır. Bütün ahvâlinde hayırdan başka bir şeyle karşılaşmaz.

Allah’ım (CC)! İşlerimizi üstlen! Bizi ne nefsimize, ne de yarattıklarından herhangi birisine dayandır. “Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru.”

(1) bak.: Tirmizî, es-Sünen, “Cennet” 2, (İstanbul-1992).

Kaynak: Gavsulazam Abdulkadir-i Geylani (KSA), Cilâü’l-hâtır fi’l-bâtın ve’z-zâhir l-hâtır fi’l-bâtın ve’z-zâhir

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir