Şükür Secdesi

Bismillahirrahmanirrahim

Şükür Secdesi Müstehaptır:

Ekser çoğunlukla alimlere göre şükür secdesi müstehaptır. Malikiler farklı görüş ileri sürerek mekruhtur demişlerdir.

Hanefilere Göre Şükür Secdesi:

Ebu Hanife ye göre şükür secdesi mekruhtur. Çünkü Allah Teala’nın nimetlerini saymak mümkün değildir. Şükür secdesi Allah’a yaklaştıran bir harekettir. Bundan dolayı sevap alır. ”Hz. Peygamber (SAV) sevindirici bir haber aldığı zaman yahut kendisine bir müjde verildiği zaman secdeye kapanırdı.” Şükür secdesinin yapılış şekli Tilavet secdesini yapılma şekli gibidir.

Şükür secdesi tercih edilen görüşe göre müstehaptır. Yine tercih edilen görüşe göre namazlardan sonra şükür secdesi yapmak mekruhtur. Çünkü halkın bunu sünnet veyahut vacip hareket olduğunu zannederek yeni bir ibadet şekli olarak görülmesine sebebiyet vereceğinden dolayı mekruh sayılmıştır. Mekruh vakitler dışında şükür secdesi yapmak mekruh değildir.

Şükür secdesi nasıl yapılır:

Hem gönlümüzden hem de fiilen ve söz ile şükretmesi istersek şükür secdesi şöyle yapılır;

– İlk olarak şükür secdesinin abdestli olarak yapılıp yapılmayacağı konusunda bir hadis bulunmamaktadır. Bazı din adamları bir nevi namaz gibi olduğu için abdestli olmanın gerektiğini söylemişlerdir.

– Şükür secdesine başlarken, kıbleye dönerek tekbir alınır ve secdeye gidilir. Yani namazdaki gibi eller bağlanmaz, rüku olmaz, tekbir alınarak ardından hemen secdeye kapanılır.

– Secdede iken tesbihatta bulunduktan sonra (Namazda secdeye kapandığımızda üç kere “Sübhane Rabbiyel-a’lâ” denir) Allah’a hamd ve şükür edilip yine tekbir alarak ayağa kalkılır. (Diyanet)

Diğer Mezheplerde Şükür Secdesi:

Hanbelilere göre nimetlerin yenilendiği ve belaların uzaklaştığı zaman şükür secdesi müstehaptır. Şafiilere göre şükür secdesi namaz içerisinde yapılmaz; çocuğun doğması, bir makamına erişmek, bir sıkıntıdan kurtulmak, her türlü afet ve beladan uzaklaştığında şükür secdesi yapmak sünnettir demişlerdir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın