SULAR VE HÜKÜMLERİ

Bütün muteber fıkıh kitaplarında; abdest’in ve gusül’ün hükümleri izah edildikten sonra, “Sular ve Hükümleri” üzerinde durulur. Alaûddin El Haskafi: “Su latif bir cisimdir ki, her büyüyen şeyin hayatı onunla kaimdir. Hades mutlak surette “Mai mutlak” denilen su ile giderilir. Mai mutlak su denilince hatıra gelen bulut, dere, kaynak, kuyu, deniz ve erimiş de damlamış kar suyu, dolu ve buz suyu ve çiğ gibi sulardır” hükmünü zikrediyor.

İbn-i Abidin bu metni şerhederken: “Her büyüyen hayvan ve nebat gibi şeyin hayatı su ile kaimdir. Tuzlu suda hayat yoktur denilemez. Çünkü bu arizidir. Esas itibariyle onda lezzet vardır. Yani onun aslı da gökten inmedir. Hades (yani abdestsizlik ve cünüblük) mutlak sûrette “Ma-i Mutlak” denilen su ile giderilir. “Ma-i Mutlak” su denilince hatıra gelen ve pis olmayan sudur.

Bu kayıtla; mukayyed su, müsta’mel su ve necis, su tariften hariç kalır. Zahire bakılırsa necis su, ile müsta’mel su mukayyed değildirler. Onun için ulemadan bazıları: “Suyun halini bilene nisbetle su denilince hatıra gelen sudur” demişlerdir. Malumun olsun ki mutlak su (Ma-i Mutlak) tabiri, su demekten daha hususidir. Çünkü “Mutlak” kelimesi bir kayıttır. Onun için bu kayıtla mukayyed su tariften çıkarılmıştır. Yalnız su dersek, manası her suya şamil olur.” buyurarak konuya açıklık getirir.

Kur’an-ı Kerim’de “Bedir savaşı esnasında müminlerin durumu izah buyurulurken” şu husus tasrih edilmektedir: “Sizi tertemiz yapmak, sizden şeytanın murdarlığını gidermek, kalblerinize rabıta vermek, ayaklarınızı pekiştirmek için de, gökten üzerinize bir su indiriyordu.

“Müfessirler, bu ayet-i kerime’nin tefsirinde, müminleri tertemiz kılmak için gökten su indirilmesinin bir lutf-û ilahi olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Resul-i Ekrem (sav)’in: “Su temizleyicidir. Onu hiç bir şey pisleyemez. Ancak suyun rengini, tadını ve kokusunu değiştiren bir şey müstesnadır” buyurduğu da bilinmektedir.

Mesela; cife veya şarap gibi necaset olan birşey suyun içine atıldığı zaman, onun rengini, tadını ve kokusunu değiştirmezse pislenmiş olmaz.Aksi tahakkuk ederse yani suyun rengi, tadı ve kokusu değişirse, pislenmiş olur.

Eserin yazarı: Yusuf Kerimoğlu Eser: EMANET VE EHLİYET

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın