Süleyman As. Mührü Ve Yüzüğü

Bismillahirrahmanirrahim

Süleyman Mührünün Şekli:

Süleyman (as)’ın mührü 6 köşeli bir yıldızdır. Kuranı Kerim’de;“Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilen O’dur. Nerede olursanız olun, O, sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür.” Hadid: 4 ayetinde yerlerin ve göklerin 6 günde yaratıldığı bildirilmiştir. Bu mühür bu ayete işaret etmektedir.

Süleyman Yüzüğünün Gelişi Hikayesi:

Hazreti Süleyman (a.s)’ın mührü bir yüzüktü ki dört köşeli bir kaşı vardı. Bu yüzüğü Cebrail (a.s) Cennetten çıkarıp Allah (cc)’nin emri ile Davut (a.s)’a getirdi. Bir köşesinde “El mülkü lillah” (Mülk Allah’ındır) yazıyordu. Cebrail (a.s) bu yüzüğü Davut (a.s)’a verip dedi ki :

”Ey Davut! Hak Tealadan sana bir yüzük ve on soru getirdim. Allah Tealanın buyruğu odur ki: Evlatlarını toplayıp bu on soruyu onlara sor. Kim doğru cevap verirse senin yerine o geçsin. Devleri, Perileri, Adem oğullarını, Rüzgarları, kuşları, canavarları, dünyada ne ki varsa hepsini buyruğuna baş eğdirsin, itaatli kılsın. Ve bütün dünyaya padişah olsun” dedi.

Hz. Davut a.s Ekabirlerden, yüce insanlardan oluşan bir meclis kurup evlatlarını çağırdı ve bu meclis huzurunda tek-tek hepsine bu on soruyu sordu. Hiç biri cevap veremedi.

En son Hz. Süleyman(a.s) ayağa kalktı:

-”Eğer izin verirseniz bu sorulara ben cevap vereyim!” Dedi. Davut(as)’ın gönlü hoş oldu Ve:
-”Ya Süleyman söyle bana” dedi:

1-Dünyanın en kem kötü şeyi nedir ki ondan daha kötüsü yoktur?
2-En güzel, en üstün şey nedir ki ondan daha güzeli, daha üstünü yoktur?
3-Dünyada en acı şey nedir?
4-Dünyada en tatlı şey nedir?
5-O nedir ki ondan daha çirkini yoktur?
6-Nedir o ki ondan daha kabası yoktur?
7-Yine o şey nedir ki ondan daha yakını olmasın?
8-Nedir o şey ki ondan daha ırağı yoktur?
9-Yine nedir o şey ki onda daha gussalı, daha kaygı verici şey olmasın?
10-Nedir o şey ki ondan daha sevinçli şey yoktur?

Süleyman a.s. dedi ki:
–”Ey baba bu sorduğun sorular çok kolay şeylerdir?”
1-Dünyada en kötü şey insanoğlunun nefsidir ki ondan daha kötüsü yoktur.
2-Ondan daha güzel daha üstünü olmayan şey akıldır.
3-En acı şey yoksulluktur
4- Çok tatlı olan şey varlıklı, zengin olmaktır.
5-İnsanoğlunda süğmekten, küfürden daha çirkin şey yoktur.
6-Kaba (katı yürekli) kadından daha kabası yoktur.
7-İnsanoğlu’na ahiret’ten yakın şey yoktur. Ve bütün kişiler ona gitmektedir.
8-Sonra dünyadan ırak başka bir şey yoktur ki, insan oğullarından ıraklaşmaktadır.
9-Gayet gussalı, kaygılı şey; ruhun bedenden ayrılmasıdır.
10-Gayet şad, sevinçli olan şey yine ruhtur ki, insanoğlunda bulununca bu sevinci duyar!

Diye cevap verdi. Yalnız her soruya cevap vermeden önce gülümsedi sona cevap verdi

O zaman Davut (a.s) oğlu Süleyman (a.s)’a:
”Gerçek söyledin, öyledir! Ama Bu yüce insanların huzurunda neden her soruya adaba aykırı olarak gülerek cevap verdin” 

Süleyman a.s:
”Bu soruların cevabını bende bilmiyordum ama siz her soruyu sordukça cevabı bir karınca bana söylüyordu bende size cevap veriyordum” dedi.
O zaman Davut a.s. dedi ki: Amaç Allah’a (cc) ulaşmak olduktan sonra vasıta isterse bir karınca olsun, önemli değil
(Kaynak:Tarih-Taberi cilt 1 sayfa 70-71)

Süleyman Mührünün Sırları:

Yerlerin ve göklerin sırrı mührü Süleyman’da gizilidir. Ayrıca bu mühürde nice sırlar gizlidir. Tabi su sırları ehli olanlar anlayabilir. Süleyman (as) bu mührü yüzük olarak kullanmıştır. Ecdadımız ise camilerde, tılsımlı gömleklerinde, İslami motiflerde, sancaklarda ve vefklerinde bu yıldızı sık sık kullanmışlardır.

Mühr-i Süleyman İslam inancında, “Kıyametten önce yer altından elinde Süleyman’ın mührü ve Mûsâ’nın asası olduğu halde bir dâbbe çıkacak ve asasıyla müslümanların yüzünü aydınlatacak, mührüyle kafirlerin yüzünü mühürleyecektir” mealindeki hadis dolayısıyla girmiş (Müsned, II, 259; İbn Mâce, “Fiten”, 31),

Süleyman Yüzüğünün Kaynağı :

İsrâiliyat’tan beslenerek ayrıntılı biçimde yüzük işlenmiştir. Bu rivayetlerde Hz. Süleyman’ın Bu görevi nedeniyle daha önce ve daha sonra kimseye verilmemiş/verilmeyecek bir saltanat kendisine verilir. Böylece kendisine rüzgar, cinler, akarsu gibi akan metaller, kuşlar ve insanlardan oluşan ordular tahsis edilir.

Rüzgara binip günler sürecek yollara hızla varır. Kuşları görevlendirerek düşman sahasına keşfe gönderir. Cinlerin esrarengiz görünmez ve anlaşılmaz yetileriyle devasa saraylar, kaldırılması imkansız dev sanat eserleri, binalar ve dalgıçların çıkardığı malzemelerden takılar akla gelecek bin bir güzel şey yaptırır. Dünyayı imar ederken güzelliği ve adaleti kurar.

Yüzük Daha Önce Başka Bir Peygambere Ait miydi:

Ateşe, suya, rüzgara, kuşlara ve hayvanlara hükmetmesini sağlayan yüzük şeklinde tılsımlı bir mührün sahibi olduğu, cennette Hz. Adem’e ait iken Cebrail tarafından Hz. Süleyman’a getirilmiş olan bu yüzüğün üzerindeki altıgen motifte ism-i azamın remzedildiği, Hz. Süleyman’ın ism-i azama hürmeten bu yüzüğü yalnızca abdesthaneye giderken çıkarıp Asaf adlı vezirine veya hanımı Amine’ye teslim ettiği, mühür parmağında olmayınca hayvanlara hükmedemediği kaydedilmektedir.

Yüzük Süleyman As. Çalındı mı:

Süleyman Peygamber’in yüzüğe olan ilgisi yüzünden bir imtihandan geçtiği anlatılır. Bir gün abdesthaneye gittiğinde hilkat garibesi bir sahra cini (ifrit veya dev) Süleyman’ın kılığına girip hanımından mührü almış, Hz. Süleymanın yokluğunda pek çok fitne fesat hazırlarlar.

Hz. Süleyman gelince mührü geri istediğinde onu sahtekarlıkla suçlanmış ve tahtına büyü kitapları koyar ve iftira atarlar.  Ve kendi kılığına giren devin emriyle saraydan çıkarılmış, dev onun yerine sarayda hüküm sürmeye başlamıştır.

Hz. Süleyman bir sahil kasabasında balıkçıların yüklerini taşıyarak uzun bir süre bu kasabada hayatını sürdürmüş,  Mührü çalan devin kendisine karşı ayaklanan hayvanlar ve cinler tarafından parçalanarak öldürülmeden önce yüzüğü denize atmıştı.

Hz. Süleyman yaptığı işin karşılığında para yerine bir balık almıştı, Hz. Süleyman akşam balığın pişirmek için karnını yardığında kendi yüzüğünü balığın karnında görüp aldı ve onu parmağına takıp saraya gitmiş, orada eski hayatına kavuşarak peygamberlik dönemini tamamlamıştır. Hz. Süleyman yüzüğün yokluğunda kendine dönecek bir süreç geçirdi ve gücün asıl kaynağının ne olduğunu, aslını ve özü bulur. 

Kuran bu konuya atfen şöyle der:

“Süleyman’ın mülk ve saltanatı konusunda onlar, şeytanların okuyup durduklarına uydular. Halbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar küfre sapmıştı; insanlara büyüyü öğretiyorlardı.” Bakara: 102

Bu konuda anlatılanlar çoktur. Süleyman (as) kullandığı Bu mührün cinler üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Bu mührün maddi ve manevi bir etkisi vardır. Göğün ve yerin birleşimini gösterir denilmektedir. İki üçgenin biri göğe biri yere dönüktür.

Sembol bir yönüyle insan varlığının maddi bedenini ve ruhunu, bundan oluşan bütünü, bir yandansa dişil ve eril prensipleri, maddi ve manevi değerlerin bütünlüğünü gösterir denmektedir.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın