Sultan III. Murad

Sultan III. Murad

Sultan III. Murad

Halifelik Sırası: 77

Babası: İkinci Selim
Annesi: Nurbanu Sultan
Doğumu: 4 Temmuz 1546
Vefatı: 16 Ocak 1595
Saltanatı: 1574-1595 (21) sene 15 gün
Erkek çocukları: Üçüncü Mehmed, Selim Bayezid, Mustafa, Osman, Cihangir, Abdullah, Abdurrahman, Abdullah, Hasan, Ahmed, Yakub, Alemşah, Yusuf, Hüseyin, Korkud, Ali İshak, Ömer, Alaüddin, Davud.
Kız çocukları: Ayşe Sultan, Fatma Sultan, Mihrimah Sultan, Fahriye Sultan.

Üçüncü Murad, orta boylu, değirmi yüzlü, kumral sakallı, elâ gözlü ve beyaz tenli bir padişahtı. Çok cömertti, herkese yardım etmeyi severdi.

Zamanında cereyan eden mühim olaylar:

Venedik’le anlaşma yenilendi. Portekiz’le Vâdisseyl muharebesi yapıldı ve Portekizliler kesin bir şekilde mağlup edildi. İspanya’ya karşı İngiltere’ye yardımlar yapıldı. Lehistan kralının tayininde çıkan mücadele kazanıldı ve 1577’de Lehistan devleti ve Osmanlılara tâbi oldu.

1511’de Osmanlı tabiiyetinde bulunan Kırım Hanlığı Rusya’ya harp ilân etti. Moskova’da kadar ilerleyerek Rusya’yı vergiye bağladı.

1578’de İran’la savaşlar başladı. Çıldır Zaferi elde edildi, Tiflis ve Şirvan fethedildi. Hazar Denizi’ne kadar Osmanlı hakimiyetine alındı. Tarihte meşhur Tiflis müdafaası yapıldı. Kaledeki bir avuç asker kedi ve köpeklere varıncaya kadar yiyerek kaleyi teslim etmediler. 27 günde Kars Kalesi yapıldı.

1583’de Meşaleler Zaferi kazanıldı ve Revan fethedildi.

1585’de Tebriz dördüncü defa fethedildi. Gence şehri alındı.

1590’da İran’la sulh yapıldı. 1593’de Almanya’ya harp ilan edildi.

1594’de Yanıkkale fethedildi. Bu devirde Osmanlı topraklarının genişliği 19.902.000 km. kareye yükseldi, Osmanlı İmparatorluğu en geniş toprağa bu zamanda sahip bulunuyordu.

Üçüncü murad 16 Ocak 1595’de 49 yaşında iken vefat etti. Ayasofya Camii avlusuna gömüldü. (Allah rahmet eylesin)

Beşiktaş’taki Yahya Efendi Türbesi’ni o yaptırmıştı. Fethiye Camii’ni de kiliseden camiye o çevirmişti. Beyzavi Tefsirine Hâşiye yazan Sinan Efendi (H. 986), Şeyh Oftâde Hazretleri (H.989), Ahî Çelebi, Uryani Mehmed Dede ve Şakâik’a zeyl yazan Lütfi Mustafa Efendi, Molla Cami’ye şerh yazan Muharrem Efendi, Gülistan’a şerh yazan Şem’i Efendi, Vankulu Lûgatinin sahibi Mehmed Vanî Efendi (H.1000) bu devirde vefat eden büyüklerdir.
Kaynak: Osmanlılar albümü

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir