Sultan İkinci Murad

Sultan İkinci Murad

Babası: Çelebi Sultan Mehmed

Annesi: Emine Hatun

Doğumu: 1402

Vefatı: 3 Şubat 1451

Saltanatı: 1421-1451 (30) sene

Erkek Çocukları: Fatih Sultan Mehmed, Ahmet, Alaaddin, Orhan, Hasan, Ahmed (II.)

Kız Çocukları: Şehzade ve Fatma Hatun. 

İkinci Murad, uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Kendisinin en büyük saadeti, Fatih Sultan Mehmed gibi eşine ender rastlanacak ve çok kıymetli bir zatın babası olmaktı. Sultan Murad, sükuneti ve huzurlu yaşamayı arzu eden fakat icap ettiği takdirde gayet hareketli, cesur ve hiçbir şeyden yılmayan bir kimse idi. Otuz senelik saltanatı müddetince, memleketini çok büyük bir şan ve şerefle idare ederek, emri altında bulunan herkeste, dindar, adil ve lütufkar bir padişah namı bırakmıştır.

Sultan II. Murad

Sultan Murad’ın çocukluğu Amasya da geçti. 18 yaşında tahta çıktı. Şair ve hattattı. Çok İyi bir askerdi. Muradi mahlası ile şiirler yazmıştır. Pek meşhur şiirlerinden birisi de şudur:

Varalım bir iki gün zikredelim Mevla’yı,

Bize ısmarladılar mı bu yalan dünyayı.

Zamanında Venedik donanmasıyla harp edildi. Selanik yeniden fethedildi. Düzmece Mustafa İsyanı oldu ve bu isyanı bastırdı. 

1422 de İstanbul’u muhasara etti. 1423’de Mora yeniden alındı. 1428’de Germiyan beyliği Osmanlılara katıldı. Venedik ve haçlılara karşı Güvercinlik zaferi kazanıldı. 1430 da Selanik yeniden alındı. 1438 de Bosna’ya hakim olundu. 1439 da Belgrad muhasara edildi.

1443 de haçlılara karşı İzladi Derbendi zaferi kazanıldı. 1444 Temmuz’unda Segadin antlaşması yapıldı, fakat haçlılar sözlerinde durmadılar. İkinci Murad küçük yaștaki oğlunu tahta çıkarınca, ümide kapılarak Osmanlı topraklarına girdiler. Oğlu ikinci Mehmed (Fatin) ordunun başına babasını başkumandan tayin etti. Kasım 1444′ de Varna Zaferi kazanıldı. Varna zaferinden sonra İkinci Murad tekrar tahta geçti. 

1445 de Mora’ ya ve Arnavutluğa sefer açtı. 

1448 Senesinin Ekiminde haçlılar yeniden saldırdılar. Bu defa da ikinci Kosova Zaferi kazanıldı. 

1451 senesinde Sultan Murad bütün esirlerini salıverdi. 47 yaşında olduğu halde Edirne Sarayında vefat etti. Vasiyeti üzerine Bursa da Muradiye Camii yanına defnedildi. Mezarının üzerinin örtülmemesi, kenarlarına hafızların oturup Kuran okuyabilmeleri için yerler yapılmasını ve Cuma günü mezara konulmasını vasiyet etmişti. Vasiyeti öylece yerine getirildi.

Sultan Murad zamanında memleketin bir çok yerlerinde, camiler, medreseler, saraylar ve köprüler yapılmıştır. Bunlardan birisi Edirne’deki “Üç şerefeli Camiidir. Caminin yanında bir medrese ve fakirler için bir imarethane mevcuttur. Yine Edirne’de “Muradiye Cami’inide bina ettirmiştir. Bu camin duvarları ve mihrabı son derece güzel çinilerle süslenmiştir. Bursa’daki “Muradiye Camii’ini ve Ergene Nehri üzerindeki 170 ayaklı “Uzun Köprüyü de Sultan Murad yaptırmıştır.

Silsile-i Saadat-ı Nakşibendiyye’den, Hace Yakub Carhi (K.S.), Seyl Emir Sultan, Hacı Bayram Veli, İbn-i Haceri Askalani, Muhammediye kitabinin müellifi Yazıcızade Muhammed Efendi İkinci Murad devrinde vefat eden büyüklerdir.

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir