Sultan Mehmed Reşad

SULTAN MEHMED REŞAD


BABASI : Sultan Abdülmecid

ANNESİ : Gelcemal Kadın Efendi

DOĞUMU : 2 Kasım 1844

VEFATI : 3 Temmuz 1918

SALTANATI : 1909-1918 (9) sene

Erkek Çocukları : Mehmed Necmeddin, Mehmed Ziyaeddin, Ömer Hilmi.

Kız çocukları : Kız çocuğu yoktur


Sultan Mehmed Reşat 

Beşinci Mehmed Reşad İstanbul’da doğdu. Orta boylu, mavi gözlü ve beyaz tenli idi. Şiirle meşgul oldu. Fakirlere ve hastalar çok yardım ederdi. Tarih Kitapların okumaktan zevk alırdı. Çok kuvvetli bir hafızaya sahipti. Babası onun tahsiline çok ehemmiyet verdi. daha ziyade şark ilimleri ile meşgul oldu.

Devrinde olan mühim hadiseler:

Devrinde idareye hiç tesiri olmuyordu. Daha ziyade devlet paşaların ellerindeydi. Meşrutiyet ilan edilmiş ve Meclis’i Mebusan kararı müessir olarak bulunuyordu. Bu devirde 1910 senesinde Arnavutluk isyanı bastırıldı. 1912’de Balkan Harbi başladı. 1914’de almanların safında, Birinci Dünya Savaşına girildi. 1915’de Müttefikler hemen bütün taarruzları durdurdu. İngilizler ve Fransızlar Çanakkale’de 130.000 ölü verdiler.

1926’da Çanakkaleyi geçemeyeceklerini anlayan İngiliz ve Fransız kuvvetleri çekildiler.

1917’de yapılan antlaşma ile Rusya, Kars, Batum ve Ardahan’dan çekildi. 1918 senesinin Temmuz ayında Beşinci Mehmed Reşad vefat etti. Vefatında 73 yaşını geçiyordu. Eyüp Sultan’daki türbesine gömüldü. (Allar rahmet eylesin)

Kaynak: Osmanlılar Albümü, Akit

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir