Sultan Üçüncü Mehmed

Sultan Üçüncü Mehmed Kimdir?

 

Sultan Üçüncü Mehmed
Babası Üçüncü Murad
Annesi Safiye Hatun
Doğum Tarihi 26 Mayıs 1566
Vefatı 21 Aralık 1603
Saltanatı 1595-1603 (8 sene 10 ay 25 gün) Saltanatta kalmıştır.72. Halifedir.
Erkek çocukları Birinci Ahmed, Birinci Mustafa, Selim, Mahmud
Kız Çocukları Kızlarının isimleri bilinmiyor.

 

Üçüncü Mehmed, Manisa’da doğdu. Çok kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Orta boylu, kumral saçlı ve güzel yüzlü idi. Dinine çok bağlıydı ve tasavvufa da çok merakı vardı. Hz. Peygamberimizin mübarek ismi anılınca, saygı için derhal ayağa kalkardı.

İsmini Fatih’e benzemesi için dedesi Kanunu, “Mehmed” koymuştur. Üçüncü Mehmed devri, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama devrine rastlar. Nitekim Avrupa topraklarında, Devleti Aliyye, birçok kalelerini Avrupalılara teslim eder. Sadrazam Koca Sinan Paşa’nın başarısızlığını gören Üçüncü Mehmed, bizzat sefere çıkmış, Haçova Meydan Savaşını Avrupalılara karşı kazanmış ve Eğri kalesini fethetmiştir. Tarihte Eğri Fatihi diye anılır.

Bu devirde Türkiye İran yeniden savaşa başlamıştır. Vezirlerin ve ulema sınıfından bazı kimselerin, adam kayırmaları, ehliyetsiz oldukları halde birçok kimseleri ehliyetli ve üstün kabiliyetli olarak padişaha tavsiyede bulunmalar, padişahı ve Devleti Aliyye’yi güç durumlarda bırakmıştır.

Üçüncü Mehmed, zamanında çıkan iç isyanlarla (Celali isyanları ile) uğraşmış, dışarıda ise topraklar kaybedilmiştir. Meşhur Kanije Kalesi müdafaası, Tiryaki Hasan Paşa tarafından bu devirde yapılmıştır. Üçüncü Mehmet genç yaşında iken 1603 senesinde vefat etmiştir. (Allah rahmet eylesin.)

Üçüncü Mehmed de şairdi ve Adli mahlasıyla şiirler yazmıştır. Şiirlerinden birisi de şöyledir:

Yokdurur zulme rizamız, adle biz mâilleriz.
Gözleriz Hakk’ın rızasın emrine kaailleriz.
Arifiz, ayine-i âlem – Nümadır gönlümüz.
Rüzgârin, cünbüşünden sanmayın gaafilleriz.
Püse-i aşk içre Adli kaal ezelden kalbimiz,
Gill-ü gışdan hâliyiz, âlemde sâfi dilleriz.

Silsile-i Saadad’dan Mevlâna Muhammed Hacegi Emkengî (H. 1008) ve Muhammed Baki Billah Hazretleri (H. 1013), Şair Baki (H. 1008), Haşimi Osman Efendi (H.1004), Tezkire sahibi Hasan Çelebi Efendi (H.1013) Üçüncü Mehmed devrinde vefat eden büyüklerdir.50% LikesVS
50% Dislikes