Sultan Üçüncü Mustafa

Sultan Üçüncü Mustafa

Babası: Sultan Üçüncü Ahmed 

Annesi: Mihrişah Sultan

Doğumu: 28 Ocak 1717

Vefatı: 21 Ocak 1774

Tahta Geçişi: 30 Ekim 1757

Saltanat Müddeti: 16 sene 2 ay 20 gün

Halifelik Sırası: 91

Erkek çocuklari: Üçüncü Selim, Mehmed.

Kız çocukları: Şah Sultan, Fatma Sultan, Bekhan Sultan, Fatma Sultan, Hibetullah Sultan

Sultan Üçüncü Mustafa’nın Hayatı

Osmanlı sultanlarının yirmi altıncısı ve İslam halifelerinin doksan birincisi. Sultan üçüncü Ahmed’in oğlu olup, 28 Ocak 1717’de Mihrişah Sultan’dan doğdu. Üçüncü Mustafa orta boylu, iri gözlü, yassı burunlu ve siyah sakallı idi. Heybetli ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Çok çalışkan ve cömert bir insandı. Şehzadeliğinde iyi bir eğitim ve öğretim gördü. Yüksek din ilimleri, edebiyat, tarih, coğrafya, nücum (astroloji), tıb, devlet idaresi ve askeri bilgileri devrin meşhur alimlerinden tahsil etti. Bilhassa şiirde büyük kabiliyeti vardı. (Cihangir) mahlasıyla yazdığı şiirler pek maruftur. Meşhur şiirlerinden birisi şudur:

Yıkılıpdur bu cihan sanmaki bizde düzele,

Devlet-i çerh-i deni verdi kamu müptezele.

Şimdi ebvab-Yı saadetle gezen hep hezele,

işimiz kaldı heman merhamet-i Lem Yezel’e

 

Sultanın Tahta Çıkışı

Sultan Üçüncü Mustafa, Sultan üçüncü Osman’ın vefat etmesi üzerine 30 Ekim 1757’de hükümdar oldu. Çalışkan ve azim sahibi bir kimse olup, olgunluk çağında bulunuyordu. Devlet işlerini iyi takib ederek mali ve askeri sahalarda ıslahat yapmak istiyordu. Üçüncü Osman’ın son sadrazamı, değerli bir devlet adamı olan Koca Ragıb Paşa’yı görevinde tuttu. İç ve dış siyasette temkinli hareketi tercih etti. 

Memleketine en büyük felaketin Rusya’dan geleceğini çok iyi bildiğinden, müdafaa için geceli gündüzlü çalışarak, her türlü hazırlığı yaptı. Muharebelerde sarf edilmek üzere iç ve dış hazineyi altın ile doldurmuştur.

Tahta çıktığında 40 yaşında idi. Devletin büyük bir ıslahata ihtiyacı olduğunu çok iyi bilen ve bu hususta mühim hamleler yapan bir hükümdardı. Süveyş Kanalı’nı bile açtırmayı düşünüyordu. Fakat iş başına getirecek kıymetli kimseleri bulamamanın üzüntüsü içindeydi.

1766 senesinde olan zelzelede yıkılan Fatih ve Eyyüb Sultan Camilerini ve bütün istanbul’u adeta yeniden imar etmiştir. kara ve Deniz Mühendishaneleri onun zamanında kurulmuştur. (1764)

1768’de Rusya ile savaş başladı ve 1774 senesinde bitti. Savaş neticesinde Kaynarca Anlaşması yapıldı. Büyük ve önemli ölçüde toprak kaybı oldu. Devletin esas gerileme devride bundan sonra başladı.

Rus savaşında üzüntüsünden hastalanmış ve vefat etmiştir. Vefatında 57 yaşına yaklaşıyordu. (Allah rahmet eylesin.) 

Laleli Cami 4 sene içinde bu devirde inşa edildi. Şeyh Abdullah kaşkari bu devirde vefat etmiştir ve Eyüp’de medfundur. 

Kaynak: Osmanlılar Albümü

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir