Sultan Üçüncü Selim

SULTAN ÜÇÜNCÜ SELİM


BABASI : Üçüncü Mustafa 

ANNESİ : Mihrişah Sultan

DOĞUMU : 24 Aralık 1808

VEFATI : 28 Temmuz 1808

SALTANATI : 1789 -1807 (18) sene

Erkek Çocukları : Erkek çocuğu yoktur

Kız çocukları : Kız çocuğu yoktur


Üçüncü Selim İstanbul’da doğdu. Sarayda çok güzel bir şekilde yetiştirildi.Edebiyata ve güzel yazı yazmaya çok meraklı idi. Yazmış olduğu hat ve levhalardan bazılar cami ve türbelerde asılmıştır. Arapça ve Farsça lisanlarına fevkalade vakıftı. Çok merhametli ve nazik tabiatlı idi.

Devrinde olan mühim hadiseler:

1791’de Avusturya ile Zistovi, 1792’de de rusya ile Yaş anlaşması yapıldı.

1793’de Nizam-ı Cedid askeri teşkilatı kuruldu.

1798’de Napolyon’un Mısır’a saldırmasıyla Fransa ile savaş başladı. 1799’da Rusya ve İngiltere ile ittifak yapıldı.
Napolyon’a karşı meşhur Akka müdafaası yapıldı. Cezzar Ahmed Paşa Mısır’da Fransızlara boyun eğdirdi. Bazı iddialara göre Napolyon bu devirde Müslüman oldu.

1801’de Fransızlar Mısır’ı mecburen boşalttılar.

1802’de Fransa ile Paris Anlaşması yapıldı.

Aynı senelerde Arabistan’ad (Vehhabilik) isimli batıl mezhebin faaliyetleri görüldü. Vehhabiler üç ay müddetle Mekke’yi ve Medine’yi işgal ettiler. Bütün Mübarek şahsiyetlerin kabirlerine hakarette bulundular, yakıp yıktılar. 1806’da Sırp ihtilali oldu ve Ruslarla savaş başladı.
1807’de Kabakçı ihtilali oldu. Bu ihtilalle üçüncü Selim tahttan indirildi.

Bir sene sonra da 46 yaşında iken Şehid edildi. (Allah rahmet eylesin)

Dini, vatanı, ve milletine çok düşkün olan üçüncü Selim, aynı zamanda şairdi. Kırım’ın Rusların eline geçtiğinde şu içli mısraları söylemiştir:

Kalalım mı kılıç altında öyle
Oturmak dinimizde varmı böyle
esir etmiş nice tatarı bir bir
Kırım Rusya’da kalsın mı söyle
Ol Moskof’tan varıp öcüm alayım
Ya düşman içre helak olam şöyle.
Teliraf ve Litoğrafya bu devirde icar edilmiştir.

Kaynak: Osmanlılar Albümü, Akit

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir