Sultan Yıldırım Bayezid

Sultan Yıldırım Bayezid Kimdir?

Sultan Yıldırım Bayezid

Babası Murad Hüdavendiğar
Annesi Gülçiçek Hatun
Doğum Tarihi 1360
Vefatı 8 Mart 1403
Saltanatı 1389-1403 (13 sene) 
Erkek çocukları Musa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Ertuğrul Çelebi, Kasım Çelebi
Kız Çocukları Fatma Sultan

Sultan Yıldırım Bayezid’in Hayatı

Yıldırım Bayezid, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli ve koç burunlu, gözleri ela, saçları kumral, sık sakallı ve geniş omuzlu idi. Girdiği savaşlarda göstermiş olduğu cesaretten dolayı ona (Yıldırım) lakabı verilmişti. Yıldırım, 14 yaşına geldiğinde, babası Sırplarla savaşa giderken yerine onu vekil bırakmıştı.

Türkleri yenmek, Bizans’ı kurtarmak ve Kudüs’ü Müslümanların elinden almak için teşkil edilen bir haçlı ordusu, Tuna nehri kıyısında bulunan Niğbolu Kalesi’ni kuşatmıştı. Yıldırım Bayezid de ordusu ile Niğbolu Kalesi önlerine kadar geldi. Bir gece Yıldırım Bayezid, tek başına atına binerek düşman saflarını yardı. Niğbolu Kalesi’nin duvarları dibine yanaşarak bir elini kale duvarına dayadı ve “Bre Doğan!” diye seslendi. Bu sesi tanıyan Niğbolu Kalesi Kumandanı Doğan Bey de yukarıdan: “Ne var şevketlûm!” diye sordu. Padişah: “Ordumla birlikte geldim. Sakın kaleyi teslim etmeyesin!” emrini verdikten sonra atını sürerek gece karanlığında bir yıldırım gibi karargâha döndü.

Yıldırım Bayezid tahta geçtikten sonra, babasının vefatı üzerine Anadolu’da vuku bulan ayaklanmaların tamamını kısa zamanda bastırdı. Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan beylikleri Osmanlılara bu devirde katıldı. Hamid Beyliği’ne bağlı Isparta, Burdur, Göller Yöresi Osmanlıların oldu.

Yıldırım, 1391’de Bizanslılardan Şile’yi aldı. İstanbul’u yedi ay muhasara etti, Tuna nehrini geçerek Romanya’yı Osmanlılara tâbi kıldı. 1392’de Silivri ve Selanik, Osmanlılara katıldı. 1393’de Bulgaristan tamamen fethedildi. 1394’de Kastamonu ve çevresi alındı. Arnavutluk ve çevresi de Osmanlı topraklarına katıldı. 1396’da Haçlı ordusu Niğbolu’da imha edildi. Binlercesi esir
alındı. 1397’de Salona Piskoposu, padişahı bizzat davet ederek halkın zulümden kurtarılmasını rica etmiş; bunun üzerine Yıldırım, Bizanslılardan Silivri, Mora ve Attika’yı kurtarmıştır. Türklerin Yunanistan’ı almaları böyle olmuştur.

1397’de Karaman Beyliği tamamen Osmanlı topraklarına ilhak edildi. İstanbul yeniden muhasara edildi. 1398’de Kadı Burhaneddin devletini ortadan kaldırdı. 1399’da Dulkadir fethedildi. Dulkadir Beyliği, Osmanlılara tâbi oldu.
1400’de İstanbul bir daha muhasara edildi. 1402’de (Rivayete göre ulemadan cevazına dair fetva alınmadan) Timur ile Ankara savaşı yapıldı ve Yıldırım yenildi. Timur’un yanında esir olarak kalan büyük Osmanlı hükümdarı ve Fatih’in dedesi, üzüntüsünden 7 ay 12 gün sonra 43 yaşında iken vefat etti. Cenazesi, oğlu Musa Çelebi tarafından Bursa’ya getirilerek, kendi türbesine defnedildi. (Allah rahmet eylesin)

Yıldırım’ın kazanmış olduğu zaferlerin en mühimlerinden birisi (25 Eylül 1396) senesinde, tek başına Müslüman Türk milletinin, bütün bir Hıristiyan Avrupa devletlerine karşı kazanılmış ve tarihin en büyük zaferlerinden birisi olan Niğbolu Zaferi idi. Bu şanlı zaferin neticeleri de çok büyük olmuştur. Bu zafer, Osmanlı Türk devletinin, Doğu İslâm aleminde de tanınmasına sebep oldu. Mısır’daki Abbasi Halifesi (Birinci Mütevekkil), Yıldırım Bayezid’e tebrik için gönderdiği mektubunda, Türk padişahına, “Sultan-ı iklim-i Rûm” unvanı ile hitabetti.

Silsile-i Sâdât-ı Nakşibendiyye’den Hâce Bahaüddin Şah-ı Nakşibend (ks) Hazretleri, Hâce Alaüddin Attar (ks) Hazretleri, Alame Saadeddin Teftazâni, Şerh-i Mekâsıd Müellifi Kemaleddin Hocaefendi, Hayatü’l-Hayvan isimli eserin sahibi Kemaleddin Muhammed Demirî, Hoca Hafız Şirâzî ve Kâdi İbn-i Haldun, Yildırım Bayezid devrinde vefat eden büyük zatlardır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir