Sünnetin Manası

Sünnetin Manası:

Hz. Peygamber (sav)’den söz fiil takrir( Hz. Peygamber (sav)başkalarının bir şey yapması karşısında ses çıkarmayıp onaylaması hali) yaratılış ve huy özelliği, hususi hayatı, sireti ile ilgili nakledilen şeylerdir. Bunların peygamberlikten önce veya sonra olması farketmez. Bazı alimlere göre bu tarifle sünnet hadis ile eş anlamlıdır.

Sözlü sünnet:

Çeşitli münasebetler ile hüküm koyma sırasında Hz Peygamberin. (As) konuştuğu sözlerdir.

Fiili sünnet:

Hz Peygamberin ibadet ve diğer konularla ilgili olmak üzere mesele namazı eda edişi, haccı ifası, orucu tutuş şekli, bir şahit ve yeminle hüküm vermesi gibi yaptığı şeyler.

Takriri sünnet:

Sahabenin bazısının işlemiş olduğu fiillere karşı Hazreti peygamberin (sav) tepki göstermeyerek razı olduğuna işaret eden sükutu veya beğendiğinin ve tasvip ettiğinin belirtilerinin ortaya çıkması halidir.

Usulcülere göre şer’i delilin delalet ettiği şeye de sünnet ismi verilebilmektedir. İster bu Kuran’da yer alsın ister Hz. Peygamberin sünnetinde, ister sahabenin İçtihat ettiği bir konuda olsun. Kuranın toplanması, divanların kurulması gibi. Bunun zıddı bidattır.

Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız: Allah’ın kitabı ve Resûlü’nün sünneti..”(Mâlik, Muvatta’, Kader 3)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın