Suyun Yaradılış Hikmeti

Rabbimiz tüm canlıları sudan yarattığını buyuruyor:” İnkar edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı?” Enbiya: 30

Su insanlığa sunulmuş en büyük nimettir ve tüm insanlığın ortak malıdır. Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Üç şey vardır ki bunlar asla yasaklanamaz Su, Ot ve Ateş” (İbni mace. Ebu Davut Ahmet Bin hanbel.) Hayvanlar ve diğer canlılar için su bir ihtiyaçtır.

Dünyada tatlı su kaynakları tükeniyorBir çok hadis kaynağında Hz. Peygamber’in hayvanlar ve diğer tüm canlıların su ihtiyacının giderilmesini teşvik edici kıssaları vardır. Bunlardan biri,  “Günahkâr bir kadın sıcak bir günde dilini dışarı çıkartmış susuzluktan solumakta olan bir köpek gördü. Hemen mestini çıkararak ona su çekip içirdi. Bu sebeple Allah onu bağışladı.” (Mâlik, Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud) 

İnsanın yaratılış mayasında su vardır zamanla bir atımlık suya dönüşen yapının şunu unutmaması gerekir. Yüce Allah’ın kullarına vermiş olduğu, canlı ve cansız her şeyin kendisiyle hayat bulduğu tatlı su nimetini düşünüp şükretmesi gerekmez mi?

İnsan zorda kalsa da tuzlu su içemez tatlı su için elinde ne varsa verir. Su yaşam kaynağımızdır. Allah bu nimeti dünya üzerinde ölçülü ve sınırlı vermiş olsaydı büyük bir kaos çıkardı.

tatlı kaynakları ile ilgili görsel sonucuİnsan yaşamında suyun önemini arttıran bir diğer özellik ise onun temizlik aracı olmasıdır. Temizliğe dayanan İslam dini, bu yönü ile de suya ayrı bir önem atfetmiştir. Hz. Peygamber, “İmanın yarısı temizliktir” (Müslim, Taharet 1) buyurmuştur. “Su temiz olarak yaratılmıştır, rengini, kokusunu ve tadını değiştirmedikçe onu hiçbir şey kirletmez” diyen Hz. Peygamber, tabiatta bulunan dere, göl, deniz, yağmur, kar ve buz sularının asıl ve öz itibarıyla temiz olduğunu ifade etmiştir.

Su pislik tutmaz bazı içme suları kaliteli ve tatlıdır. Hz. Peygamber, suyu kaliteli olan kuyulardan su getirtmiştir. Âişe (ra) “Peygamber’e Sükyâ kuyularından tatlı su getirilirdi” diye demiştir. Kuteybe de Sükyâ’nın Medine’ye iki günlük mesafede olan bir su kaynağı olduğunu belirtmiştir. (Ebû Dâvud (Rûdânî, 104)

Su kullanımında israf yapılmamalıdır boşuna akıp giden suyun dahi, abdest gibi ibadete hazırlık için yapılan en meşru bir eylemde bile fazla kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir. Hz. Peygamber’in rastladığı bir nehir yakınında, kap ile getirilen sudan abdest aldıktan sonra artan suyu, “Gidin, bunu nehre boşaltın. Ola ki ileride bir canlının kursağına gıda olur” buyurmuştur.

kaplıca suyu ile ilgili görsel sonucuSuların tedavi edici özellikleri vardır. Kaynak sularının bazıları Sedef hastalığı, romatizmalı hastalıklarda, Böbrek rahatsızlıklarında tedavi için kullanılmaktadır. Hz Eyüp’ün ayağını yere vurması ile çıkan suyla Şifa bulması gibi.

Ülkemizde Birçok yerde su hayratı bulunur. Sad İbn Ubâde, Rasûlullah (sav)’a gelerek, hangi sadakanın hoşuna gideceğini sorduğunda Hz. Peygamber, “su” diye cevap vermiştir. (Ebu Dâvud, Zekât 41) Ölenlerin ruhuna kuyu, çeşme gibi su vakıfları yaptırmak ta nebevi tavsiyeler arasındadır. Sad İbn Übâde vefat eden annesi için bir kuyu kazdırmıştır. (Ebu Dâvud, Zekât 42; Nesâi, Vesâyâ 9) 75)

Su insan ve hayvan için enerjidir, berekettir, zenginliktir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler özetle bütün canlılar suya şiddetle ihtiyaç duyarlar.

Su atmosferde su buharı olarak bulunurken yeryüzünün radyasyon kaybından ötürü geceleri aşırı soğuk olmasını önler. Su toprağı aşırı soğuktan koruduğu için meyve ve sebzelerin donmasını önler. İnsan ve canlılar için hazır olarak sunulmuş olan su laboratuvar ortamında üretilmez.

“İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz?”Vakıa:68 69.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin en önemli kurallarından biride su tüketimidir. Su içmeden sadece birkaç gün yaşanabilir. Su vücutta besin ögelerini ve atıkları taşır, Toksin ve atıkların vücuttan dışarı atılmasını sağlar, böbrekleri korur, vücut için gerekli moleküllerin yapısında yer alır ve onları korur, Metabolik reaksiyonlarda rol alır ve gerekli ortamı sağlar,Fiziksel performansı artırır kas yapısını destekler vb.

Dünya nüfusunun çoğalması ile su talebinde artış var. Ayrıca küresel ısınma nedeniyle su kaynakları giderek azalmakta. Dünyanın % 70 su ile kaplı ve bu suyun miktarı ne kadar çok olursa olsun insanlar susuzluk çekmektedir.

tatlı kaynakları ile ilgili görsel sonucu

Dünyanın en büyük tatlı su depolarından Antarktika da Küresel ısınmadan dolayı buzul kütleleri kopuyor. Nehirler kuruyor, göller kuruyor ve susuzluk artıyor.

Bazı ülkeler içme suyunu deniz suyunu arıtarak sağlama yoluna gidiyorlar. Deniz suyunun arıtılması ekonomik boyutu kadar ekolojik boyutu da var ve denizdeki ekosisteme zarar veriyor.

tatlı kaynakları ile ilgili görsel sonucuSonuç olarak İnsanın hayatında önemi çok olan suyun her alanda kullanılması başlı başına bir hikmettir. İnsan bu nimetin değerini bilmeli ileri nesiller için tetbirler almalıdır. Suyun değerini bilmemiz gerekir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir