Tarikatlardaki Farklı Uygulamalar

Bismillahirrahmanirrahim

Bazı tarikatlar ilme, kimi  hırkaya, bazıları Keramete ve zuhurata bazıları nazara bazıları da çalgıya önem vermektedirler farklılıklar nedendir doğru olan nedir?

Günümüz dünyasında Müslümanların haline bakıp da tasavvuf hakkında söz söylemek yanlış anlaşılabilir.  İcazete yeterli olmadığı halde ortada Şeyh bolluğunun olduğu memlekette müritlerim kalabalık görünsün diye dergahlara servisler düzenlenmekte, sahte hal gösterilerinin yapıldığı bir dergah ortamı sizin tasavvuf anlayışınızı çok farklı bir mecraya çıkarabilir.

Ahir Zaman Şeyhleri

Durmaz keramet satar
Ahir zaman şeyhleri
Her gün battıkça batar,
Ahir zaman şeyhleri

Farzı geriye atar,
Nafile oruç tutar,
Dini paraya satar,
Ahir zaman şeyhleri

Beline kuşak bağlar,
Sözleri yürek dağlar
Para toplarken ağlar,
Ahir zaman şeyhleri

Ağlaması göz boyar,
Her gün ayağı kayar,
Kendini adam sayar,
Ahir zaman şeyhleri

Başına sarık sarar,
Kendine mürit arar,
İlmi yok neye yarar,
Ahir zaman şeyhleri

Dünyaya kucak açar,
Zoru görünce kaçar,
Her yere küfür saçar,
Ahir zaman şeyhleri

Şeyhlik ulu bir iştir,
Hakka doğru gidiştir
Yaklaşılmaz ateştir,
Ahir zaman şeyhleri

Salih şeyhler nerdedir,
Kötüler her yerdedir,
Hak yoluna perdedir,
Ahir zaman şeyhleri

Hoca Ahmed Yesevi

Eski tasavvuf anlayışının bugünlerde bulunması elbette çok zor. Bugün bütünlüğü olamayan parça parça yaşanan tasavvuf o zamanların anlayışına terstir. Ön plana çıkmış olan bazı gösteri grupları ve gösterilen bir takım özelliklere  bakılarak tasavvufun bütünü hakkında bir yargıya varmak yanlış olur.

Dervişlik olsaydı taç ile hırka, Biz dahi alırdık otuza Kırka, İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yunus Emre

Eskinin bugünkü tasavvuf anlayışına bir göndermesi veya asıl tasavvufun gayesini bu mısralarda ortaya koyulmuştur. Tasavvuf nefsin tezkiyesi için izlenen yolla salikin kendini tanıma gayretidir. Sonraki merhaleler de ise Rabbini tanıma yani marifet yoluna girmesidir. Bu yolda ilerlerken Mürşidi kamilin etkisi çok büyüktür. Mürşidin manevi yapısı, karakteri, feraset ve Basireti Salik’in de Marifet kazanmasında etkili olacaktır.

Bazı tarikatlar ilme değer vermektedir. Bazıları ise zikirle yetinmektedir.  Bazıları bu yolda Keramet aramakta, bazıları güzel sesli ilahiler ve müzik eşliğinde oluşan zikir ortamında kendini bulmaya çalışmaktadır. Çeşitli farklılıklarla buhran (şiş, bıcak, kama sokma)’dan etkilenip tarikat arayışları ve metodları uygulanmaktadır. Bu kadar farklılığın içerisinde kafa karışıklığı yaşamak normaldir. Bazı sufiler müziği eğitim ve kulak yolu ile kalbe ulaşma aracı olarak kullanmışlardır. Duyu organlarının kullanılarak ses telkini, Gözle nazar bir şekilde Salik’in yetişmesi için makul ölçülerde tasavvufta kullanılmıştır.

Tarikata yoluna girenin derdi bellidir. Onların işi yönelişi Allah’a dır. Ne Kılık kıyafet, ne müzik, ne de keramet görmek arzusu ilgi alanları onlar için amaç olmaz. Amaç Allah’a kulluktur. Yapılan ameller ihlaslı olmalıdır. İhsana dayanmalıdır. Unutulmamalıdır ki eksiklikler insan içindir. Ortaya çıkan eksiklikler veya eleştiriler Tasavvuf için değil fertlerin uygulama bilinç, şuur eksiklikleri ve kusurları olarak görmek gerekir. Bunları tasavvufa mal etmek yanlışlık olur.

Tarikat veya tasavvuf yoluna giren salik ilimden kesik olmamalıdır. İlim ibadeti, ibadet tebliği, tebliğ de zikiri tetikler. İlimsiz tasavvuf ayakların kaymasına sebep olabilir. Kişi dinini yaşamak için şeriati öğrenmeli tasavvufu öğrenmeli şeyhinin himmet ve yardımı ile marifet ve hakikat yolunda ilerlemesini sürdürmelidir.  

50% LikesVS
50% Dislikes