Tasavvufun Ortak Hususları

Bismillahirrahmanirrahim

  • Kalbi dünyadan ayırarak Allah’a bağlamak.
  • Kuran ve Sünnetin gösterdiği yolda çokça ibadet ederek ruhu saflaştırmak
  • İbadet, zikir, tefekkür riyazet ve mücahede ile nefsin arzularını kontrol altında tutmak.

Rabbanilik, ihsan ve tezkiye gibi isimlerle anılan bir ilim ve müessesesi olan tasavvufla hakikatin bilgisini elde edip Allah’a kavuşmayı gerçekleştirmenin arzu ve gayreti içinde olunur. Tasavvuf saliki güzel ahlak sahibi olması için yetiştirir. 

Tasavvufun kaynağı İslam’dır.Tasavvuf adı ile olmasada muhtevası ve yapısı ile Allah resulünün hayatında ve Kuran’da var olan bir yapıdır. Kaynağı yukarıda belirtildiği gibi Kuran ve Sünnettir. Kurandaki temelleri Tövbe, zikir, teşbih, dua, sabır, şükür, zühd, Allah sevgisi, Allah korkusu, tevekkül, ihlas, işar, riyazet, mücahede, velayet gibi konulardır.

Ayrıca tasavvufta ilmi ledün vardır. Kuranda bu ilimden bahsedilmektedir. Sünnette delilleri ise, dünyaya değer vermemek, zikir, tevekkül, ihsan, nafile ibadetler, riyazet gibi konulardır.

 Tasavvuf bir yaşama,  Tasavvuf İslami hayatın bir yaşama biçimidir. Ruhun inceliklerinin ve güzelliklerin saklı olduğu sırla buluşma yolu ve bir tatmadır. 

Kamil insan olabilmek için Tevhidin inceliklerini öğrenme, yaşama ve dil ve kalpten düşürmeden devam edilen bir süreçtir…

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın