Tasavvufun Seyri

TASAVVUFUN SEYRİ 

Ehli beyt çevresinde gelişen Sünni tasavvuf Caferi sadık vasıtasıyla ortaya çıkmış, Haris el-Muhasibi, Cüneyd-i Bağdadi ile gelişmiş, Serra, Hucrivi, Suhreverdi tarafından yazılan eserlerle esasları tespit edilmiş, imam Gazali ile kemale ermiş, sonradan ortaya çıkan Sünni tarikatlarla devam ettirilmiştir.

Maruf el-Kerhi başlatılır. Abdulkadir Geylani ile Ahmet Yesevi’ye kadar devam eden bir ilim olarak İslam tasavvufu teşekkül etmiştir. Birçok büyük mutasavvıf yetişti. Ayrıca tasavvuf ilminin ana konuları tespit edildi. Sufiler bir sınıf olarak teşekkül etti.

Tasavvuf döneminde, Yezidiye, sehliye, kassariyye, cüneydiye, Muhasibiyye gibi tasavvuf ekolleri oluştu. İlk evrede zahitlere “Sofi” denildiği gibi sonları bunların yoluna Tasavvuf denildi.

Tasavvufun yayılması esnasında bundan farklı niyetlerde yararlanmak isteyen art niyetliler ortaya çıkmaya başladı. Tasavvufa karşı cephe almaya başlayanlar ilahi aşkı kabule yanaşmıyorlar sufilere karşı çıkıyorlardı.

(TASAVVUFUN SEYRİ )

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın