Tefekkür Ve Hikmet

Bismillahirrahmanirrahim

Yirmi üç yılda tamamlanan  bir süreç ve peyderpey inen ayetler çeşitli çalışmalarla bugüne kadar korunarak gelmiştir. Kuranın ayetlerini  konu başlıklı inceleyerek hikmetlerini anlamaya çalışmak ve tefekkür etmek  faydalı olacaktır.

Hikmet ve tefekkür nedir?: 

Hikmet;  hakikati ve esrarı idrak edebilmektir. Akılla kavranamayan nice sırlar, ancak hikmetle çözülür. Alemde ilahi tecelliler de hikmet bakışlarıyla okunabilir. hikmet olmasaydı, sırlar kilitli kalırdı. sırlar açılmamış olsaydı, gönüller kurak ve harap kalırdı;Hikmet pınarları, ancak tezkiye olmuş kalpte tecelli eder. İlmin  hedefi de, hikmette derinleşmektir. İlahi sanatın; “Kuran, kainat ve insan”da sergilenen sonsuz bilinmezleri çözmektir. Her zerrede mevcut bulunan, ilahi kudret ve azamet tecellilerini idrak edebilmektir.“(Allah) hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.” (el-Bakara, 269)

Tefekkür, dinimizde önemli bir ibadettir. Tefekkür, günahlarını, mahlukları ve kendini düşünmek Allahu teâlânın yarattığı şeylerden ibret almaktır. Her fırsatta Allahu teâlânın yarattıklarını tefekkür etmelidir.

Tefekkür, dört türlü olur:

1- Allah’ın yarattıklarında ki güzellik ve faydaları düşünmek, Ona inanıp Onu sevmeye sebep olur.

2- Onun vaat ettiği sevapları düşünmek, ibadet yapmaya sebep olur.

3- Onun bildirdiği azapları düşünmek, Ondan korkmaya, kötülük etmemeye, günahtan kaçmaya sebep olur.

4- Onun nimetlerine, ihsanlarına karşılık, nefsine uyarak günah işlediğini, gaflet içinde yaşadığını düşünmek, Allah’tan utanmaya sebep olur. Allah’ın, yerlerde ve göklerde bulunan mahlukları düşünerek ibret alanları sever.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın