Tembellikten Kurtulma

Dokuzuncu Vaaz: Tembellikten Kurtulma 

Hakka’ karşı kulluk resmiyetini yerine getirmede sakın tembellik etme.. Sonra seni fena bir akıbetle müptela kılar. Hazreti Peygamber (A.S.) buna işaretle buyurdular ki: «Kul amelini kısınca (onda gevşeklik gösterince) aziz ve celil olan Allah onu gam ve kederle müptela kılar. (Hadisi, Ahmet bin Hanbel mürselen rivayet etmiştir. (Camiüs-sağir, c: 1, S:2)

Evet, onu en azından çoluk çocuğuyla müptela kılar da bu iptila onun için önceden ayrılıp hazırlanmış değildi. Artık çoluk – çocuğu ona eziyet etmeye başlar, kazancı azalır. (kazancında bereket diye bir şey kalmaz). Oğlu ve kızı ona isyan eder, karısı ondan nefret etmeye başlar. Nereye yönelirse kayar. İşte bunlar. Rabbine karşı itaatte kusur ettiğinin cezasıdır. Allah’ı bırakıp tamamen dünya ile meşgul olmanın acı neticesidir.

“Eğer şükreder, imanınızda sebat ederseniz. Allah sizi, neye azaba uğratsın? Allah şükredenlerin mükafatını verici, (onların ne yaptıklarını) hakkıyla görücüdür.” (Nisa / 147) Artık hiç kimseye, Allah’a karşı onun kaza ve kaderiyle hüccet getirmek caiz olmaz. Tasarruf ve hüküm O’na aittir.

“O yapacağından mesul olmaz fakat onlar mesul olurlar.” Enbiya / 23

Genç kardeşim!

Sana azim ve himmetine göre verilir. Her hak bir vazife karşılığıdır. O halde sakın tembellik etme (Gerek dünya gerek ahiret için gayretli ol, himmeti elden bırakma) Unutma ki tembellik gayretsizlik, adem-i himmet ve uyuşukluk ebedi mahrumiyete ve sonu gelmeyen bir pişmanlığa yol açar. Amellerini ve işini planla programlı hareket et, iş ve amelinle en uygun cömertliği yap. Çünkü Cenabı Allah sana hem dünya hem de ahiret ile cömertlik etmiştir.

Kıyamet günü insan dünyada hayır ve şerden ne işlemişse onu hatırlamaya çalışır. İşte asıl nedamet o anlarda başlar. Fakat o gün duyulan pişmanlık ve hayıflanmanın hiçbir faydası yoktur. Bütün mesele önceden, yani ölmeden evvel bunları düşünmek ve ona göre tedbirli olmaktır. Herkes harman yaptığı zaman senin çefti ve tohum serpmeyi düşünmenin ne faydası olabilir? 

Cenabı Peygamber (A.S.): “Dünya ahiretin tarlasıdır.” buyurmuyor mu? (Sahavi, böyle bir hadise vakıf olamadım. diyor. Gazali, bunu ihyada irad etmiştir.)

Şu dünyada hayır eken, ahirette gıpta edilecek mahsuller toplar. Şer ve tembellik eken nedamet ve pişmanlık biçer.. (Evet öyle değil mi? Rüzgar eken fırtına biçer demişler. Bu dünya ancak iyi ve kötü tohumların atıldığı bir topraktan başka değildir. Sen onu hayra hazırlanmış bir tarla yapmaya bak..) Ölüm sana gelince uyanacak olursan, bu uyanışın bir faydası olmaz. (Ölmeden evvel ölmeyi bilmek ve ona gereği gibi hazırlanmak lâzımdır.)

«Ya Rab! Bizi gaflet uykusundan uyandır. Seni bilmiyenlerin yolundan ayır. Sana dosdoğru güvenip bağlanan kulların zümresine dahil kil…

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın