Tevacüd 

Tevacüd ne demektir

Kişinin kemalatındaki kusurlarından dolayı vecde erememesi sonucunda kendisini zorlayarak vecde erdirme gayretidir. “ Kur’an okurken ağlayınız. Ağlayamıyorsanız ağlamaya gayret ediniz.” İbni Mace, ikame; 176 hadis-i Tevacüd ile alakalı görülmüştür.

“ Kur’an okurken ağlayınız. Ağlayamıyorsanız ağlamaya gayret ediniz.” İbni Mace, ikame; 176

Tevacüd, evrad-u ezkarın meyvesidir. Kul Hakka karşı vazifelerini arttırdıkça, Hak Teala da o kuluna bahşettiği lütufları ziyadeleştirir.

Bu halde olan kimse vecdini göstermeye çalışır. Bazı mutasavvıflara göre tevacüd sahibine güçlük yüklendiğinden ve onu bir halde tahakkuk edip istikrar bulmaktan uzaklaştırdığından dolayı, sahibi için güvenilir bir şey değildir demişlerdir.

Tevacüd, zikir ve tefekkürle Vecdi elde etmeye çalışma halidir. 

Şeyhlerden birine “Tevacüd “ ile ilgili soru sorulunca şöyle demiştir; “Tevacüd, kulun kesbi konusunun içindedir. Bu yüzden de o kuldan olduğu için beşeriyet özellikleri taşır.” 

Tevacüd ehlinde görülen bir illet sebebiyle Vecdi hoş karşılanmayanlar da vardır. Bunlardan biri de vaiz Ebu Osman Hiri’dir. Rivayete göre o Tevacüd  Halinde birini görmüş ve kendisine “ Eğer bu yaptığın da samimi ve doğru isen onun sırrını açığa vurdun. Eğer samimi değil de yalancıktan böyle yapıyorsan o zaman ona şirk koşmuş oldun.”  

Kendisinin bu sözleri ile neyi kastettiğini en iyi Allah bilir ama Hiri’nin durumu, bu Tevacüd ehline bir şefkat, onu fitne ve afetten korumaya yönelik bir çaba olarak değerlendirilmiştir Allahu alem…

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir