Teveccüh (Cenabı Hakk’a Yönelmek)

23. Sohbet : Teveccüh (Cenabı Hakk’a Yönelmek)

Ey oğul! 

“ ‘Allah (CC)’, de, sonra da onları terk et.”[En’âm S. A.91.] De ki: “Beni yaratan beni hidayete eriştirir.” Ey dünyaya karşı zâhid olan! Eğer kalbin ahirete talip olarak dünyadan ayrılmışsa, de ki: “Beni yaratan beni hidayete eriştirir.” Ve sen de, ey Cenâb-ı Hakk’ı (CC) dileyen, O’na (CC) yönelen, O’ndan (CC) başka her şeye zâhid olan kimse! Eğer senin de kalbin Mevlâ’yı (CC) talip olarak cennet kapısından çıkarılırsa sen de de ki: “Beni yaratan beni hidayete eriştirir.” Yol Haramilerinden onun hidayetine sığın.

Ey sûfîler! 

Bana icâbet ediniz. Zîrâ ben Allah-ü Teâlâ’nın (CC) davetçisiyim. Kalbinizle yaratıcınıza dönün. Çok yakında hepiniz öleceksiniz. O’na (CC) giden tevbe ve özür kapılarını aralayın. O’nu (CC) gözetleyin. Bilin ki, O (CC) sizin her şeyinize muttalidir. O (CC) gözetleyendir, yakındır, şâhiddir, müşâhiddir. O’nun (CC): “Üç kişinin kendi aralarında gizli konuşması olmasın ki, O (CC) onların dördüncüsü veyâ beş kişinin altıncısı olmasın. Veyâ bundan çok veyâ az olsun, nerede olurlarsa olsunlar O (CC) onlarla beraberdir” [Mücâdele S. A.7.] buyruğunu işitmediniz mi? O’nun (CC) zikir yemeğinden yeyin. O’nun (CC) ünsiyet şarabından için. O’nun (CC) kurbiyeti ile zenginleşin. 

Ey kalpleri ölüler! 

Ey “ribâ” (fâiz) üzerinde oturanlar! Boğulmadan önce kalkın. Helâk olmadan önce kalkın. Ey “med” (ileri gelme) yerinde oturanlar! “Cezir” (geri çekilme) gelmeden önce kalkın. Kalkın! Su ayaklarınızın altına ulaştı. Şirk bölgesinden tevhîd bölgesine gidin. Ey Rabbimiz (CC)! Bizi râzı olduğun caddede tut. “Hidâyet bulduktan sonra kalplerimizi saptırma.” [Âl-i İmrân S. A.8.] Kalplerimizi Hak’tan başka şeye meylettirme. Onları senin kitabına ve nebin Muhammed (SAV)’in sünnetine ittibâdan ve onlarla amel etmekten çıkarma. Bizi, daha önce geçmiş olan Nebîlerin (AS), Resullerin (AS), şehitlerin ve Salihlerin yolundan çıkarma. Ruhlarımızı onların ruhlarıyla beraber eyle. Bizi ahiretten önce, dünyada iken kurbiyet evine al. “Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru.”

Kaynak: Abdulkadir-i Geylani (Ksa), Cilâü’l-hâtır

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir