TİCARET EŞYASININ ZEKATI

Ticaret Eşyasının Zekatının Şartları:

Bir mükellefin gümüş dirhem ve altın dinar nakit paralarının dışında, ev eşyası, Akarlar, hayvan türleri, zirai ürünler, elbiseler, kumaşlar, her çeşit eşya ve ticaret için hazırlanan mallar kastedilmektedir.

Fakihler ticari eşyanın zekatı için bazı şartlar ileri sürmüşlerdir bu şartlar Hanefilere göre 4 Malikilere göre 5 Şafiilere göre 6 Hanbelilere göre 2 dir. 3 şart üzerinde fakihler ittifakı etmişlerdir. Bunlar nisap miktarı olması, malın üzerinden bir yıl zaman geçmesi ve ticarete niyet etmektir.

Hanefilere Göre Bu Dört Şart:

1-Ticari malı nisap miktarı ulaşması : Buna göre ticari malın sikke halinde altın ve gümüş üzerinden kıymetinin nisap miktarına ulaşması gerekiyor.

2- Üzerinden bir yıl zaman geçmesi : Hanefilere ve Malikilere göre bu meselede muteber olan yılın başı ile sonudur ortası değildir

3- Niyetle birlikte fiilen ticarete başlamış olmak. Çünkü sadece niyet etmek yeterli değildir:  Ticari malları satın alırken bununla ticaret yapmak niyetiyle alınması gerekmektedir.

4- Mallar ticari niyete elverişli olmalı.

Ticaret Mallarının Kıymetinin Takdir Edilmesi Nasıl Olur:

Tacir ticari eşyasını her yılın sonuna zekatı vereceği vakiti kıymeti üzerinden Kıymet Biçer satın aldığı zamanki kıymetini dikkate almaz. Bu şekilde istenen zekatı öder Kıymet biçme zamanında çeşitli ticari eşyaların cinsleri farklı da olsa birbirine ilave eder? elbiseleri gıda maddeleri gibi ihtilafsız olarak ticari eşyanın kendisinden değil Kıymet üzerinden zekat farz olur. Ticari mallarda farz olan zekat miktarı nakitte olduğu gibi 40’ta biridir alimler ittifakı vardır.

 Ticari malların kendilerinden zekat vermek caiz midir:

Tacir malın kendisinden vermekle kıymetini vermek arasında serbesttir. yıl dolduğu zaman malın sahibi ticaret malının kıymetinin 1/40’ın ı vermekle ticaret malının kendisinden de 1/40 vermek arasında serbesttir.

Karın Büyümenin Ticari Olmayan Malların Asıl Mala İlave Edilmesi:

Mezhep  fakihleri ticari Karların sene sonunda sermayeye ilave edilecek hususunda ittifak etmişlerdir.  Hanefilere göre ticari olmayan yollardan elde edilen miras malı hediye ve benzeri mallarda asılmalı ilave edilirler.

Kar ortaklığı Mudarebe Şirketi Malının Zekatı:

Malın sahibi sermaye ve Kardan hissesini düşenin zekatını öder. şirketi çalıştıran ortak da kardan hissesine düşen miktarının zekasını öder.

50% LikesVS
50% Dislikes