Tilavet Secdesi

Bismillahirrahmanirrahim

 Tilavet Secdesinin meşru kılınışı:

Tilavet secdesindeki geçen ayeti okuyan ve dinleyen kişi tarafından yerine getirilmesi gereken bir secde çeşididir. Resulullah (as) tilavet secdesi konusunda  ibnu Ömer (R.anh)’dan rivayetle:”Resulullah (sav) bize sure okur, secde ayeti okur, hem kendisi secde eder. Hem de biz onunla beraber secde ederdik. Hatta Öyle ki bizden bazıları alnını koyacak yer bulamazdı.” Buhari ve Müslim 

Yine İbn ömer’den rivayet edildiğine göre tilavet secdesinin meşru oluşu ile ilgili olarak gösterilen delillerden biri de:”Hz. Peygamber (as) bize kuran okurdu secde ayeti geçince tekbir getirir secde eder bizler de onunla beraber secde ederdik.” Hadis Ebu Davud ile hakim rivayet etmiştir.

 Hanefilere Göre Tilavet secdesinin Hükmü:

“Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar ve kendilerine Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.” İnşikak: 21

Hanefilere göre tilavet secdesi ayetini okuyana ve dinleyene de vacip olup diğer Müctehidlere göre sünnettir. Hanefilere ve Şafiilere göre ister dinlesin, isterse dinlemesin secde ayeti okunduğunda secde yapılması gerekir. Hanbeli ve Malikilere göre tilavet secdesi yapmak secde ayetini okuyana ve isteyerek dinleyene vaciptir demişlerdir.

Tilavet secdesini yapmak için namaz dışında iseniz aceleye gerek yoktur. Namaz esnasında okunan secde ayetinden ötürü vacip olan secdenin dar bir zaman içinde hemen yapılması gerekir. Dolayısıyla bu da namazın bir fiili ve bir parçası gibi olur namaz içerisinde yerine getirilir. 

Bir kimse namazdaki kıraatinin secde ayeti ile sona erdirir ise ya bunun için müstakil olarak secdeye gidip sonra kıraat için geri döner yahut bu secdeyi Rüku ve Secde içinde yerine getirir ancak rükuya giderken tilavet secdesine niyet etmesi gerekir. Secdede ister niyet etsin ister etmesin önemli değildir.

Namazda secde ayetini okuyan kişi secde ayeti ile kıraatını sona erdirmez de bu ayeti okuduktan sonra da okuyuşuna devam ederek üç yahut daha çok ayet okuyacaksa hemen tilavet secdesi için namaz secdesi dışında müstakil bir secde yapması vacip olur. Secde ettikten sonra üç veya üçten fazla ayet okuyup öyle Rükuya varması ve namazın böyle tamamlaması müstehaptır.

Kişi imamla (cemaatle) namaz kılıyorsa imamın secde ayetini okuması ile birlikte secdeye gitmesi halinde cemaatin de onunla birlikte secdeye gitmesi gerekir.

Tilavet secdesinin vacip olmasının şartları vardır. Hanefilere göre namaza ehil olmanın şartları olan Müslüman olması, akıllı olması, ergenlik çağına girmiş bulunması, hayızlı ve nifastan temizlenmiş olması gerekir. Dolayısıyla tilavet secdesi kafire, çocuğa, deliye, hayız ve Nifas halinde bulunan kadına vacip değildir demişlerdir.

Hanefiler tilavet secdesi için iftitah tekbiri getirilmesi gerektiğini, secdenin vaktini tayin etmek de şart koşmazlar. Namazda olduğu gibi tilavet secdesinde selam vermek şart değildir demişlerdir. Namazı bozan şeyler tilavet secdesini bozar.

Tilavet secdesinin yapılışı:

Tilavet secdesi yapacak kişi, kıble istikametine yönelerek ellerini kaldırmadan doğrudan “Allahu Ekber” der ve bir kerede secdeye gidip secde pozisyonunda üç kez“Subhana Rabb’iyal-ala”denilir. Sonra“Allahu Ekber”derken secdeden kalkar. Secdeden kalkarken “Gufraneke Rabb’ana ve ilaykel-masir”denilir. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. 

Kuran’da Tilavet Secdesi Ayeti Kaç Tanedir:

Kuran’ı Kerim’da 14 yerde secde ayeti geçmektedir. Bunları okunması veya dinlenmesi sonrası secde etmek vaciptir.

A’râf: 206, Ra’d: 15, Nahl: 49, İsra: 109, Meryem: 58, Hac: 18, Sâd: 24, Furkan: 60, Neml: 25, Secde: 15, Fussilet: 37, Necm: 62, İnşikâk: 21, Alak: 19 secde ayetleridir.

Tilavet Secdesi Hakkında Son Olarak:

Tilavet secdesi ayeti bir mecliste tekrar okunması durumunda Hanefilere göre secdenin tekrarlanması gerekmez. Aynı mecliste farklı secde ayeti okunursa o zaman tilavet secdesi yapılması gerekir. 

Namaz kılan kişinin Kıraatını secde ayetinden dolayı atlaması mekruhtur. Cemaatin Kuran dinleme esnasında secde ayeti okunduğunda tilavet Secdesi yapmak için saf tutmasına gerek yoktur. Herkes bulunduğu yerde secdesini yapabilir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın