Tin Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Tin Suresi Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 95. suredir. Mufassal sureler kısmının 13. grubundaki ilk suredir. Sekiz ayetten oluşmaktadır ve Mekke’de nazil olmuştur.

Tin Suresi Konusu:

Tin suresi insanın yaratılışının mükemmelliğinden ve onun aşağıların aşağısına çevrilmesinden, ancak yararlı işler yapan bir mümin olduğu takdirde bunlardan kurtulabileceğinden söz eder. Ayrıca bu sure öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerin aleyhine bir delil ortaya koyar.

Alusi,  tin suresinin sekiz ayet olduğunu insan türünün yaratıklarının en mükemmeli olan Hz. Muhammed (As)’ın durumunu  dile getirdiği için bu surede de Allah insan türünün durumundan, bu türün akıbetinden, bu türden, en mükemmel ferd bu üstün türün övünç kaynağı Peygamber(as)’e inananlar için hazırladığı nimetlerden söz etmiş bu türü şereflendirmiş, yüceltmiş ve değer vermiştir.

Bu süre insanın yaratılışındaki ve Allah Tealanın adaletinde ki mükemmellik ile ahiret gününe delalet eder buna rağmen bu sure ahiret gününü yalanlayan birinin bulunmasına hayret eder. Sure’de kurtuluşa ereceklerin yararlı işler yapan Müminler olduğu hatırlatılır helak olacaklarında bu nitelikler üzerinde bulunmayan kimse olduğunu açıklar. iman ve Yararlı işler yapmaya da bir çağrı vardır.

Sure içerisinde dört yere yemin vardır bunu birçok alim, incir ve zeytin, tur-i Sina ve Mekke’ye yapılan yeminin aslında peygamberlere işaret edildiği yönünde ifade kullanmışlardır. Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. Peygamber (as)’a işaret vardır.

Burada insanoğluna ki çeşit nimet de hatırlatılır birincisi meyve, katık. İkincisi ise hidayet öncüleri olan peygamber nimeti. Unutulmamalıdır ki insan özel bir yapıya sahiptir. Bu hatırlatılır,” Doğrusu Biz İnsanı en güzel biçimde yarattık” Bu da insanın genel kural ve bazı kaideleri uygulaması gerektiğini sorumluluklarının olduğunu ortaya koyar ; “İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” Kıyamet; 36

Tin Suresinin Nüzul Sebebi:

İbn Abbâs’tan rivayete göre Rasûlullah (sa) zamanında bazı kimseler erzel-i ömre ulaştırılmış ve akılları ermez hale gelmiştiler. İşte ashabı Rasûlullah (sa)’a bunların durumlarını sordular da Allah Tealâ bu âyet-i kerimeleri indirdi. Taberî, age. XXX,156; el-Beğavî, age. IV,505.

Tin  Suresinin Meali:

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

1-İncir ve zeytine and olsun,

2-Sinâ dağına andolsun,

3-And olsun bu güvenli Mekke şehrine ki:

4-Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.

5-Sonra onu aşağıların en aşağısı kıldık.

6-Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır

7-(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?

8-Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir?

 

Tin Suresinin Fazileti ve Sırları:

Muhaddisler kitaplarında Bera b. Azib’ten şunu rivayet ettiler: Peygamber (s.a.) yolculuğunda iki rekattan birinde Tin suresini okuyordu. O­dan daha güzel sesli olanı ve daha güzel okuyanını görmedim.

“Tin Sûresini okuyup bitiren “Belâ ve ene zâlike mineşşahidiyn; Evet, ben de bunun üzerine şahidlik edenlerdenim” desin. Hadis-i Şerîf.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, o kişi dünyada bulundukça Allah’u Teala ona afiyet ve yakin (şüphe olmayan iman) verir. Ve öleceği zamanda Allah’u Teala o kişiye bu sureyi okuyanların sayısınca sevap ve mükafat verir.”(Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/608)

70 kere okuyan herkes insanların gözüne sevimli, heybetli ve gösterişli  görünür. Yedi kere okumaya devam eden, kötü ahlaktan (çirkin huylardan temizlenir) bi iznillah kurtulur.

Her kim bu sureyi cam bir kab içine yazar, o kabın içini yağmur suyu ile doldurur, daha sonra bu suyu bağ ve bahçesine dökerse, o yerdeki mahsul bereketlenir, meyve ve sebzesi bol olur. Bir kişi, yolculuğa çıkmadan önce bu sureyi yazar ve üzerinde bulundurursa, tekrar eve dönünceye kadar emniyette olur.

Şeyh Abdulkadir Geylani:

Tevhid dini üzerine sabit kalmak isteyen ve yaradılışı en güzel ve mükemmel olan Hz Muhammed’e iman etmek aşkıyla yanan kişi. Allah’a tevbe edip salih ameller işlemelisin. Bozuk işlerden kaçınmalısın dünyadaki çirkef işlere bulaşıp sakın kendini kirletme dünyanın boş arzu emellerine dalıp helak olma. Çünkü dünyanın çirkeflikleri ve boş arzuları seni alçaltır seni Cehennem tabakalarının en alt tabakasına götürecek imkan aleminin en alt mertebesine sürükler. Orada birçok pişmanlık ve mahrumiyet içinde seni yoldan çıkarıp sapıklığa sürükler. 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın