Unutmaya Sebep Olan Durumlar

Unutmaya Sebep Olan Durumlar

1 – (Allah’a karşı işlenen kötülükler.)

2 – (Günahların çok olması.)

3- (Düşünce ve üzüntünün çokluğu.)

4 – (Dünya işleri ile çok ilgilenmek ve çok meşgul olmak.)

Akıllı kişiye dünya işlerinden dolayı üzülmek yakışmaz. Zira dünya ile ilgili işler çoğunlukla insanın sıhhatine zararı olur da faydası olmaz. Dünya işleri kalbe katılık getirir. Ahiretle ilgili işler ise kalbe nur getirir ve namaz kılarken tesirini gösterir. Öyle ki namazı gönül hoşluğu içinde kılar ve kıldığı namazdan bir lezzet alır. Dünya ile İlgili düşünce ve sıkıntılar akıllı kişiyi hayır yapmaktan alıkor. Ahiretle ilgili düşünceler ise insanı hayra yöneltir. Huzurlu bir şekilde namaz kılmak ve ilim tahsilinde bulunmak, keder ve üzüntü veren düşünceleri yok ederler.

Burada dünya işleri İle İlgilenmemekten, ilgi ve meşguliyetin faydasından bahs edilmektedir. Bunun izaha ihtiyacı vardır. Dünya İşleri ile ilgilenmemekten maksat bütün müslümanlara şamil değildir. Burada sadece İlim öğrenimi gören ve bu yolda mesafe alarak topluma ilimlerin, Özellikle İslami İlimlerin yaşatılması yolu ile hizmet etmek isteyen ilim yolcularına ve öğrencilere bir prensip verilmektedir. Bu madde öğrencilere mahsustur. 

Dünya işleri çok meşgul edici ve zihni dağıtıcıdır.

İlim ile uğraşan ve bu sahada ilerlemek isteyen kişinin zekasının durgun olmaması ve başka meşguliyetlerle altüst olmaması gerekir. İlim yolcusu zihnini tamamen diğer yan meşguliyetlerden boşaltmadıkça başarılı olamaz. Bu bakımdan öğrenci özellikle dünya işleri ile ilgilerini azaltmalı ve kendini tamamen derse ve ilmi faaliyetlere vermelidir.

Dünya işlerinin faydası olmadığını, bilakis zararı bulunduğunu söylemekten maksat, dünyayı tamamen bırakmak, bir kenara itmek demek değildir. Burada kastedilen mana dünyanın çeşitli keder, bela ve sıkıntılarından dolayı kendini üzmek, düşünmek ve bu düşünceler altında ezilmektir. Bu şekilde düşünmek elbette sahibine zarardan başka bir şey getirmez. Yoksa düşüncesine kapılmadan, ebedi bir mutluluğa sebep olacak, ilimleri, özellikle İslami ilimleri yaşatacak tarzda harcanan ve güzel bir şekilde değerlendirilerek ebedileştirilen dünya varlığı dinimizce asla kötülenmemiş, bilakis teşvik edilmiştir. Ancak bu işi yapanlar ilimle uğraşanlardan başkası, yani ticaret erbabı olması gereklidir. Zira ticaretle ilim yirminci esir şartlarına göre bir arada yürütülemez.

(Nitekim İmam Nadr b. Hasan el-Merginani bir kasidesinde şöyle diyor:

“Ey Nadr b. Hasan! Ezberlenecek ilimler için yardım iste, Zira ezberlenen ilim üzüntüyü yok eder. Bundan başkası ise batıldır, güvenilmez.”

Unutmaya Sebep Olan Yiyecekler Ve Diğer Şeyler

1 – (Keşnic denilen baldırı kara otunu yaş iken yemek.)

2 – (Ekşi elma yemek.)

3 – (Asılmış olan kimseye bakmak.(Ölüye bakmak))

Bugün için idam edilmiş durumda kişilerin cesetlerine bakmak, öldürülmüş kişilerin resimlerine bakmak, yahut televizyondan seyretmek, anarşik olaylarla ilgili resim ve haberlerle ilgilenmek bu haberleri okumak, dinlemek ve seyretmek sinir sistemini temelinden bozacak nitelikte bulunduğu için unutkanlığa sebep olmaktadır. Tıp dünyası günümüzde bu gerçeği kabul etmektedir ve etmelidir.

O halde öğrenci hafızasının daha kuvvetli kalabilmesi için, günlük basında yer alan sinir bozucu resimleri ve haberleri çok ilgi ile takip etmemeli ve mümkün olursa gazete ve televizyon gibi araçların kanlı sayfalarına ve manzaralarına bakmamalıdır. Günümüzde genç yaştaki birçok insanların hafızalarının adeta yaşlı bir insan gibi zayıf bir durum arz etmesinin önemli sebeplerinden biri olarak anarşik olayları ve bu olayların yayın organlarında bütün açıklığı ile teşhir edilmesini gösterebiliriz.

4 – (Kabirler üzerindeki mezar taşlarının yazılarını okumak)

5 – (Deve katarları arasından geçmek.)

6 – (Yakalanan biti canlı olarak yere atmak.)

7 – (Ense çukurundan şişe ile kan aldırmak. Bu sayılanların hepsi unutkanlık getirir, hafızayı zayıflatırlar.)

Bu sayılanların unutkanlık getirmelerinin sebebi şöyle açıklanmaktadır: Asılan kişiye ve mezar taşları ile nakışlarına bakmak korku getirdiği, aklı dengeyi bozduğu, deve katarları arasından yürümekle canlı olarak biti yere atmak bu hayvanlara eziyet verdiği, kan aldırmak hafıza kuvvetini zayıflattığı için unutkanlığa sebep olmaktadırlar.

Kaynak : Ta’lim’ül Müteallim, İmam Burhanuddin Ez-Zernuci

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın