UYDURMA HADİSİN ALAMETLERİ

1- Seneddeki Uydurma Alametleri:

Bu konuda çok belirtiler mevcuttur en önemlilerinden bazıları şunlardır:
1- Ravilerinin yalancılıkta meşhur olması ve o hadisi kendisinden başka hiç bir sika ravinin rivayet etmemesi.
2- Hadis uyduların kendilerinin itirafı.
3- Tarihin şehadet etmesi.
4- Hadis uyduran kişinin ravinin halinden ve nefsani arzularından anlaşılırdı

2- Hadis metindeki uydurma alametleri:

Bunlar da çoktur belli başlı alametleri şöyledir.

1- lafız bozukluğu.

2- Mana bozukluğu. “Güzele bakmak göze cila verir” gibi

3- Tevil kabul etmeyecek şekilde Kuran’ın açık ifadesine ters düşmesi ” Veledi zina yedi göbeğe kadar cennete giremez” gibi

4- Hz. Peygamber dönemi ile ilgili bilinen tarihi gerçeklere muhalif olması .

5- Uydurma hadis rivayet edenin mezhebine uygun oluşu; “Ben, Resulullah ile birlikte, bu ümmetten hiçbir kimse Allah’a ibadet etmeden evvel beş veya yedi sene ibadet ettim.” gibi

6- Hadisin herkesin huzurunda cereyan eden bir olay hakkında olmasına rağmen çok kişi tarafından rivayet edilmeyip tek bir kişi tarafından rivayet edilmesi.

7- Hadisin küçük bir şeyi yapmaya karşılık büyük sevaplar vaad etmesi önemsiz bir işe karşıda mübalağalı ve çok çeşitli Azap tehdidi içermesi. “Şu kadar rekat kuşluk namazı kılarsa o kimseye 70 Nebi’nin sevabı verilir.” gibi

Uydurulup ortaya atılan hadis adı altındaki düzmece sözlerin İslam’a ve müslümanlara büyük zararlar verdiği açıktır. İslamı doğru anlamaya engel olmaktadır. Hz. Peygamberi anlamaya mani ve yanılgılara sebep olacaktır. Özellikle de sünnetin tamamına karşı kuşku doğuracaktır. Dini tahrif etmek amacı güldüğünden. İslam’da olmayan bazı unsurları ilave ederek veya ondan kopararak dini bozmaya çalışmak olacaktır.

Uydurma hadisler aynı zamanda ayrılıkları ateşleyen ve çeşitli açılardan Müslümanları birbirine düşman eden uydurma sözlerdir. Grupculuk, hizipçilik, kavmiyetçilik gibi. Bunlar hazreti peygamberin ümmetine zarar vermektedir. Bu sözler dinden de kişiyi sokmaktadır. Müjde veya tehdit dolu uydurma sözler dinin emir ve yapılanmasına karşı soğukluğa sebebiyet verecektir. Batıl inanışlar hurafeler topluma hakim olmaya başlayacağından dolayı uydurma sözler çok tehlikelidir.

Hz Peygamber adına yalan uydurmak haramdır. Hatta haramların en çirkinidir. Çünkü Kim bana nispet ederek yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın diye hadis vardır Bu çok açık bir şekilde haramdır. Uydurma olduğunu bildiği halde onu rivayet eden ve onun uydurma olduğunu açıklamayan kimsede bu günahtan payını alır.

Uydurma olduğunu bilmeden nakil edecek olursa günah işlemiş olmaz. Ancak bu konuda çok titiz davranılması gereklidir. Uydurma hadisleri, Müslümanları sakındırmak, dini tahriften korumak maksadıyla ve durumu açıklayarak yani öğretim maksadıyla nakletmekte bir sakınca yoktur.

Kaynak: Ayet ve hadislerle İslami hayat- İzzeddin Belik eserinden yararlanılmıştır

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın