Vakarlı Ve Sabırlı Olmalı

Bismillahirrahmanirrahim

Katade (Ra. Anh)’den  rivayet ile: Müslümanlar kafirlerin putlarına söverler onlar da bunun üzerine Allah (C.C) hakkında ileri geri konuşurlardı bunun üzerine Enam Suresi : 108 Ayet-i kerimesi nazil oldu:

“Allah’tan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilgisizce, düşmanca Allah’a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. “ Enam: 108 

İtikad ve inanç yapısını kaybetmiş toplumlar Mekke müşriklerinin oluşturdukları sahte ilahlar ve Putperest sistem anlayışına farklı isimlerle geçiş yaşarlar.

Bütünüyle toplumun her alanında sahte ilahların heykelleri sanat adına dikilir. İlkelere ve doktrinlere yeni bir elbise giydirilerek muasır medeniyet şemsiyesi altında toplanır. Toplumda Özgürlük temel çıkış noktası olarak kullanılır. Din yobazlık ve gericilik olarak bir tehlike olarak görülür.

İlgili resimAyetten (Enam:108) çıkarım olarak Müslümanlara sahte ilahların kusur ve eksiklerini değerlendirmeyi bırakmaları işaret edilmiştir. Allah Müslümanlara Allah’tan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin ölçüsünü koymuştur.

Müslümanlar sahte ilah ve putların kusurlarını ortaya koyan sözleri ile bu sisteme bağlı müntesipleri sinirlendirmek-te ve islama karşı alaycı tavır takınmalarına neden olmakta, ayrıca daha da ileri giderek arkasına sığındıkları yapıya daha da sımsıkı tutunmalarına tahrik eden bir sonuç doğurmaktadır. Bu açıkça gözükmektedir. İş önü alınamayacak sapıklığa doğru kaymakta bunun örnekleri artık din kadrolarını yetiştiren imam hatip liselerinde bile gözlemlemek mümkün.

Ortada kendi elleriyle oluşturdukları sisteme karşı bir güç olarak ve engelleyici bir yapı olarak da Müslümanları görmekteler. Dolayısıyla hemen mukabelede bulunuyor alemlerin Rabbine karşı noksanlık izafe ederek sözlü ve küfre düşüren ameller sergilemekten kaçınmayıp kabalaşıyorlar.

Beş vakit namaz yoktur… İsmail Sevük

Araplara para kaptırma bakarsın muhammed seni bırakmaz buraya göndermez… Önder Sav

İslam on dört asırlık sakat bir inançtır. Dine kutsallık tanımak bana göre Afrika zencilerinin çömlek ve taş parçalarına tapınmalarından fazla bir anlam ifade etmez… Esat Bozkurt

İnsan hayvandan ayrılınca bir nevi hayvan ailesiydi ilk atalarımız Şüphesiz ormanların içinde sürü halinde serseriyane dolaşmakta idiler. İslam’da mahvoluruz. Celal Nuri

Mekke’li yobaz… Abdullah Cevdet

başörtüsüne saldırı, ile ilgili görsel sonucuYıllarca ezanı Türkçe okutanların yetiştirdiği Müslüman ailelerin çocukları şimdide ezanın okunmasını ıslık ve düdük çalarak bastırmaya çalışmakta,  Muhafaza-kar kesimin kaybettiği seçimlerde şampan-ya patlatma ve başörtülü kadınları emel-lerine alet etme, sokakta başörtülü kadınlara saldırıp hakaret etmeye, metro-da yolculuk yapmakta olan bir vatandaşa olmadık hakaretler edilmekte vb.  

Hedefte İslam var Müslümanlık anlayışı dejenere edilerek erozyona uğratılmakta bunun içinde ortaya çıkarılan sahte alim ve şeyh kisvesi giydirilmiş kişiler aracılığı ile dine karşı olan nefret ve boşluk büyütülmekte…

Oluşturulan sistem çökmek üzere bu bir kayıp kazanımlar kaybedilmekle karşı karşıya o yüzden huzursuzluk var. Bu milletin değerlerine saldırıp yok eden zihniyet demokrasi altında şimdi din kisvesini kullanarak camilerde Yasin okumakta ezan okunmadan oruç (iftar)açmakta aynı gün birden fazla yerde iftar yapmakta…. 

Bizde Allah’a inanıyoruz deseler dahi hedefleri Allah’a ibadet etmek değil özgürlükleri doğrultusunda sahte ilahları ve kurdukları inkarcı sistemi ayakta tutmak ve özgürce yaşayabilecekleri ortamın kaybolmasına mani olmak için bizde Allah’a inanıyoruz diyorlar. Kesinlikle inandıkları şey kendi sistemlerinin veya putların Allah’ın sisteminden önde tutulmasıdır. 

Ayet-i kerimede buyrulduğu üzere: “Andolsun ki onlara, «Gökleri ve yeri kim yarattı?» diye sorsan, mutlaka «Allah…» derler. De ki: (Öyleyse) övgü de yalnız Allah’a mahsustur, ama onların çoğu bilmezler.” Lokman: 25 Dilleriyle Allah’a inandıklarını söylüyorlar dahi olsalar Allah için ibadet etmiyorlar. Kendi oluşturdukları sistemlerinin devamı için dini ritüellere katlanıyorlardı…

Bitiremedikleri bir İslam ve Müslümanlık var. Müslümanların olgun ve vakarlı duruşları karşısında çıldırıyorlar… Bunların karşısında vakarımızı koruyalım, ilmimizi artıralım, çok okuyalım, islam kültürünü ve ananelerimzi canlandıralım bizi biz yapan değerlere sahip çıkalım. İbadetlerimize önem verelim, nerede olursak olalım Hakkın taraftarı olalım ayaklarımzı yere sağlam basıp Allah’ı zikredelim ve mücadele yapalım.

Bunların zihniyetleri helvadan putlara tapanların zihniyeti gibidir. Acıkınca kendi putlarını yiyecekler…

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın