Vakıa Suresi Fazilet ve Sırları

Vakıa Suresi Fazilet ve Sırları

 

Vakıa Suresinin Fazileti

a) İbn Mes’ûd’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v) şöyle bu­yurmuştur: “Kim, her gece Vakıa Sûresini okursa, asla sıkıntıya düşmez” (Bu hadis Hafız Ebu Yala ve İbni Asakir tahriç etmiştir)

b) Hafız İbn Asâkir, Abdullah b. Mes’ûd’un (r.a.) hayat hikayesini an­latırken Ebû Zıbye’den gelen bir senetle, Ebû Zıbye’nin (r.a.) şöyle dediğini rivayet etmiştir: Abdullah ölüm hastalığına yakalandı. Osman b. Affân (r.a.) ziyaretine gelerek, “Şikayetin ne?” diye sordu. Abdullah:

–  Günahlarım.

– Arzun ne?

–  Rabbimin rahmeti.

–  Senin için bir doktor getirteyim mi?

–  Beni doktor hasta etti.

–  Sana ikramda bulunulmasını emredeyim mi?

–  İkrama ihtiyacım yok.

–  Senden sonra kızlarının olur.

–  Kızlarımın fakir kalacağından mı korkuyorsun? Ben kızlarıma, her gece Vakıa sûresini okumalarını emrettim. Rasulullah (s.a.v)’in şöyle dedi­ğini işitmiştim: “Kim, her gece Vakıa sûresini okursa, asla fakir düşmez” Sonra Ebû Zıbye de bunu hiç bırakmaz oldu. (İbn Kesir Tefsiri, 4/281)

Abdullah b. Abbas diyor ki;

“Bir gün Ebubekir (r.a.) “Ey Allah’ın Resulü, başına ak düştü.” (İhtiyarladın) dedi. Resulullah (s.a.v.) “Beni, Hud, Vâkıa, Mürselat, Amme Yetesâelûn ve İzeşşemsu Kuvviret ihtiyarlattı.” buyurdu. [Tirmizi, Tefsirul kuran, sure56, bab:6 hadis no 3297] Resulullah efendimizin böyle buyurması, bu surelerde, kıyamet hallerini, eski kavimlerin uğradığı akıbetleri düşünmesi ve ümmeti için üzülmesi sebebiyledir.

Cabir b. Semüre şöyle demiştir:

“Resulullah namazlarını, bugün sizin kılmış olduğunuz şekilde kılıyor fa­kat o, hafifletiyordu. Onun namazı sizin namazlarınızdan daha hafifti. O sabah namazında Vakıa ve benzeri sureleri okuyordu. (Ahmed b. Hanbel, Musned C.5, S.104) 

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Her kim, Vakıa suresini her gece bir defa okumayı âdet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez.”

“Vakıa suresi zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.”

Vakıa Suresi Sırları

 • Bu sureyi okumaya devam eden kimse, fakirlikten emin olur, dünya kendiliğinden ayağına gelir. 
 • Her gün sabah ve akşam bu sureyi okuyan kimse hayatı boyunca açlık ve susuzluk acısı nedir bilmeden dünyadan göçer. Hayatı boyunca başka hiçbir tehlike yüzü de görmez. 
 • İkindi namazından sonra 14 defa okunursa, rızık yağmur gibi yağar, Allah’u Teala işlerini kolaylaştırır. Bu bereketli surenin her gece akşam namazından sonra okunması tavsiye edilmiştir. Rızık, fakirlik ve yoksulluktan kurtulup zenginlik nimetine kavuşmak için okuyanlar, akşam namazından sonra okumaya devam etmelidirler. 
 • Bu sureyi ara vermeksizin 40 gün 40 defa okuyan kişi, asla fakirlik çekmez. Allah’u Teala o kişiye yorulmadan ve günaha girmeden helal rızıklar nasip eder. 
 • Ölmekte olan bir kişiye Vakıa Suresi okunursa, münker ve nekir meleklerinin suallerine kolaylıkla cevap verir. 
 • Ariflerden bazıları demişlerdir ki: “Ölmüş bir kimsenin üzerine Vakıa Suresi okunursa, meyyitin acı ve ıstırabı hafifler. Ölümle burun buruna gelen ve can vermekte olan ağır bir hastanın üzerine okunursa, imanla göçmesine vesile olur. Azrail (aleyhhisselam) da o kimseye karşı çok nazik davranır. Abdestli olarak her gün sabah akşam bu sureyi birer defa okuyan kimse hayatı boyunca açlık ve susuzluk acısı nedir bilmez ve hiçbir tehlike yüzü görmez.” 
 • İmam Kurtubi (Rahimehullah) buyuruyor ki: “Tohum ekerken E’üzü-Besmele’den sora Vakıa suresinin 63-64. ayetleri ve zikredilen duayı okumak müstehaptır. Ayrıca ekine isabet edecek zararın uzaklaştırılmasına vesile olur. 
 • İdrar yollarında rahatsızlığı olan kişi, Vakıa Suresinin 5-6. ayetleri ile Hakka Suresinin 14. ayetlerini yazıp zemzem suyunun içinde beklettikten sonra içerse, bi-iznillah hastalığına şifa olur. 
 • Vakıa suresinin abdestli şekilde her sabah ve her akşam aksatmadan okumaya devam eden kişiler fakirliğin acısını çekmeden bolluk ve berekete ulaşırlar. 
 • “Vâkıa suresi zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.” 
 • Vakıa suresinin abdestli şekilde her sabah ve her akşam aksatmadan okumaya devam eden kişiler tehlikeler ile yüz yüze gelmez. 
 • Bazı ulemalar Vakıa Suresi ile alakalı olarak; ölen kişilerin için okunacak olan Vakıa suresinin onun ıstırabını ve çektiği acıyı hafiflettiğini, ölüm ile baş başa olan kişilerin ya da can çekişen kişilerin başında okunduğunda da imanlı şekilde ölmesine yardımcı olduğunu söylemektedir.
 • Sabah namazından sonra 1 kere vakıa suresi okunup ardından,1000 defa “Ya Kerim Ya Vedud” okuyup Allah’tan dileğini isteyen kimseye Allah sevdiğine kavuşturur.
 • Birkaç kişilik bir toplantıda 41 defa vakıa suresi okuyup, ardından da Allahü Teâlâ’dan dileğini isteyen kimsenin dileği en kısa zamanda olur. Özellikle rızık konusunda 41 defa okumanın çok büyük tesiri vardır.

Vakıa Suresi Hakkında Bilgi için Resime Tıklayınız…

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın