Vatanseverlik Ve Milliyetçilik

 Bismillahirrahmanirrahim

Vatanseverlik Ve Milliyetçilik Nasıl Olmalı:

Vatanseverlik: 

Ülkemizde İnsanların çoğunun vatanseverliğe ve milliyetçiliğe sıkı sıkıya bağlı bir yapı sergilediklerini rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Ülkemizin veya Milletlerin istikballerine şereflerine ve topraklarına el uzatıldığı zaman bu yaklaşım hemen inanç birliği, vatanseverlik ve milliyetçilik duruşu ile karşı karşıya kalır. Ülkenin çoğunluğunun tutumu inançlarımız, istikbalimiz ve hürriyetimiz için ölmektir. Hedef tüm dayatmalara ve zorbalıklara karşı durmaktır.

Ülkelerin üzerinde sahaya sürülmüş birçok  projeler var. Aileyi, gençliği ve ülkenin yaşanabilir olmaktan çıkması, ekonomiyi etkilemek için suni müdahaleler, terör ve kaos ortamını oluşturarak inanç değerlerini çökertmek. Ülkeler sadece milli birlik ve vatanseverlikle bağları zayıflayan toplumu güçlendirmeye çalışmaktadır.

İslam Vatanseverliği Reddetmez:

Davası  bu toprakları sevmek olan, bu topraklara bağlı, ona karşı sevgi ve muhabbet duyan, bu vatanın her bir karışında o duygu ile birlikte yaşayıp hizmet etmek için yapılan her türlü çaba, vatanın işgalcilerin elinden kurtulması veya vatanın işgal edilmemesi, istikbalimizin ayaklar altına alınmaması, hürriyet ve şerefimizin yok olmasını sağlayacak bir yapıya karşı çıkmak için birliktelik sergilemek İslamın karşı çıkmadığı bir durumdur.

Allah sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.

Vatanseverlik ülkemiz insanlarının arasında bağların kuvvetlenmesini, fertlerin daha faydalı bir gelecek için birlik beraberlik içinde oluşlarını ve bu bağı kuvvetlendirmek kastıyla yapılmışsa buda sıkıntı değildir. Vatanseverlikten ülkelerin fethedilmesini ve dünyada adaletin İslamın ilkelerinin bir şekilde eşitçe yaşanacağı bir ortamı sağlamak için üstünlük kurulmasını kastediyorsa İslam’ın farz kıldığı ve fetihleri teşvik ettiği bir yoldur.

” Yeryüzünde hiçbir fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın.” Bakara 193

Vatanseverlikten maksat milletimizi çeşitli gruplara ayırıp aralarına çekişme, kin, iftira düşürmek, birbirlerine itham ederek tuzaklar kurmalarını sağlamak, şahsi menfaatleri için kullanılan parti ve sımsıkı bağlanan taraftarlar haline getirmek ise bu anlayış toplumdaki ateşi alevlendirmekten ve onları Haktan ayırıp batıla bağlamaktan başka bir işe yaramaz.

İnsanların arasındaki bu anlayış bağları kopartır çekişmeler iftiralarla insanların uğraşması sağlanır. Nitekim günümüzde de görüyoruz vatanseverlik bugün Avrupalıların yaptığı gibi önce vatanlarını kurtarmayı ardından da maddi açıdan diğer milletleri sömürerek yükselmeyi hedef edinmişlerdir.

Biz Müslümanlar ise canlarını, mallarını feda ederek insanların İslamın nuru ile aydınlatılması ve İslam bayrağının yeryüzünün her tarafında yükseltilmesi inancını görev olarak yerine getirmek için ne mala ne şöhrette nede saltanata ne de bir millet üzerine sömürge kurmaya ihtiyaç duymadığına inanmaktadır. Bunun için yalnızca Allah’ın rızasını gaye edinmek yeryüzünü onun dini ile saadete erdirmek onun ismini yüceltmek yeterli olacaktır.

Milliyetçilik:

Ülkemizdeki yetişen yeni neslin vatanına bağlı, başarılı, ülkenin hızlı bir şekilde yükselmesini sağlayıcı, bir hedefle ortaya konulmuş bir yapı ile ecdatlarının karakterlerinin ortaya çıktığı bir milliyetçilik olmalıdır.

«insanlar Madenler gibidirler cahiliye devrinde hayırlı olanları derin anlayışlı davrandıkları takdirde İslam döneminde de hayırlardan olurlar.»

Kişinin yetiştiği bu vatanın insanlarına karşı iyilik etmesi güzelliği için yaptığı bir milliyetçilik Milliyetçilik kişinin iyilik etmesine ve yardıma en layık olanı olanların içinde büyüyüp geliştiği, kendi Kavmi ve milleti olduğunu kastediyorsa bunda bir mahsur yoktur. Yine milliyetçilikten hep birlikte çalışıp Allah için Cihat etme ilahi kelimetullahı yayma, zafer yolunda yürüme kast ediliyorsa, bu da güzel bir amaçtır. Temelinde İslam olduktan sonra hiçbir ırkın ön plana çıkartılması veya üstünlüğü ortaya konulmaması olduğu müddetçe milliyetçilikte bir sıkıntı yoktur.

Milliyetçilikten eskimiş cahili adetlerin diriltilmesi, geçmiş masalların canlandırılması, yerleşmiş faydalı millet medeniyetin silinmesi, İslam inancı ile milliyetçilik davası arasındaki ilişkinin kapatılması, bazı devletlerin isimlerinin, yazılarının, harflerinin, konuşmalarının dahi değiştirilmesi ise işte burada problem başladı demektir.

 

50% LikesVS
50% Dislikes