Vefk nedir ve Caiz midir

Vefk (الوفق) Nedir?;

Harf rakam kelime Esmaül Hüsna ayet ve surelerin belli bir düzene göre kareler veya geometrik çizim ve biçimlere dökülmesi ve çoğu zaman anlaşılmaz şekillerin içine yazılan bir Tılsım türüdür.

Bu vefkleri yapan kişiler genellikle şifa, derman ve kurtuluş çaresi olarak bunları ürettiklerini ileri sürmektedirler. İşin endişe veren yönü ise vardıkları sonuçtur. Kuran ayetlerine, Esmaül Hüsna, ledün ilmi gayıp bilgisine levh-i Mahfuz gibi ilahi kaynaklara dayandırılarak bu yapılmasıdır.

Bu yol Caizmidir:

Bir çeşit hurufilik olan bu yolun vefkten başka Muamma, Remil, fal, cifr, azim ve nucum gibi birçok değişik metot ve uygulama alanı vardı.  Zaten fal, azayim ve nücum gibi uygulamalar açıkça hadislerde Peygamberimiz Efendimiz (asm) tarafından haram sayılarak yasaklanırken, geriye kalan, buna benzer gizemli, örtülü ve sırlı şeyler de caiz görülmüyor.

Vefk için çok ilginç açıklamalar vardır; metafizik alemden kaynaklanan bir problemin (Gayb aleminden demek istiyor) düzelmesi için ya da hedeflenen bir menfaate ulaşabilmek için manyetik rezonansın herhangi bir noktaya transferini mümkün kılan ve Sema’nın herhangi bir katına tünel açmaya yarayan metafiziksel bir mikroişlemci denilmektedir.

Vefk Nasıl Yapılır:

Vefk dörtgen şekilde belli bir dik açılarla yapıldıktan sonra. İçerisine yazılan harf ve sayıların. Belli bir zaman dilimi kullanarak yapılmasıyla, ki bu belli bir hedefe ulaşmak için gereklidir. Bu vefk tutarsa hizmetlileri dua yemin vasıtası ile istenen işlerde Allah (cc) izniyle görevlendirilir ve vefk bu şekilde etkili olur denilmektedir.

 “O insanın önünde ve ardında devamlı olarak nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar Allah’ın emrinden ötürü, onu koruyup kollarlar.”(Rad, 13/11) mealindeki ayetten, söz konusu olan koruyucu meleklerin bu görevi, bütün insanlar için geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

Vekfin yapılış kurallarını bilmek gerekir denilmektedir. Burçları, burçların özelliklerini, Uğurlu gün ve geceleri birbirleri ile olan dostluk ve düşmanlıkları burçların yönetici gezegenleri ve gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıklarını gezegen yani yıldız saatlerini gezegenlerin tütsülerini, günlerin ve gezegenlerin hizmetlerinin isimlerini, vefkin derecelerini, hizmetlisinin isimlerini bulmanın metotlarını bilmesi gerekmektedir.

Hakkında ayet ve hadis olmayan vekf ne yazık ki istismar edilmektedir. Meşru yollardan Şifa aramak caizdir. mahiyetini bilmediğimiz vefk ve benzeri şekillerin yapılması başta İmam Nevevi, İbni Hacer el-Heytemi gibi islam uleması tarafındanda caiz görülmemiştir.

“…Kim şüpheli olduğunu sezdiği bir şeyi terk ederse, haramlığı belli olan şeyi daha çok terkeder. Kim de şüphelendiği şeyi yapmada cür’etkâr olursa, haramlığı açık olan şeye düşmesi daha kolaydır.” (Buhârî, Buyû, 2)

Günaha düşme korkusuyla yaşamaktansa, şüpheli işlerden uzak durmak daha kolay ve daha karlıdır. Rasûl-i Ekrem Efendimiz şöyle ikaz buyurur:

“Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisi arasında, birçok kimsenin bilmediği şüpheli hususlar vardır.

Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve ırzını korumuş olur. Kim de şüphelileri işlerse, zamanla harama düşer. Aynen sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki, onun bu araziye girme tehlikesi vardır.

Dikkat edin! Her sultanın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki, Allah’ın yasak arâzisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki, insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu sâlih olursa, bütün vücut sâlih olur. Eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalbdir.” (Müslim, Müsâkat, 107, 108; Buhari, iman, 39; Büyü’, 2; Ebu Davud, Büyü’, 3/3329)

İslam dini, tevhid inancına zarar verdiği için falı, tılsımı ve büyüyü kesin olarak yasaklamıştır (el-Fetâvâ’l- Hindiyye, V, 459).

Cinlerden ve şeytanlardan yardım isteme anlamına gelen ve manası anlaşılmayan sihir ve tılsımlar insanı şirke kadar götürebilecek işlerdir. (Nevevî, el-Mecmu’, IX, 66). Zira bu gibi işlerde hep aldatma, kötülük ve zarar söz konusudur (Cassas, Ahkamu’l-Kur’an, I, 61).
Allah’ım! Rahmetini umarım. Göz açıp kapayıncaya kadar –bile olsa– beni nefsime bırakma. Bütün işlerimi ıslah et. Senden başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur.”
Ebu Davud (4/324), Ahmed (5/42) Sahih-i Ebi Davud (3/959).
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın