Vera

       VERA:

Yakışıksız ve gereksiz şeylerden sakınmak, haram ve yasaklara karşı titiz davranmak, tetikte olmak, haramlara girme endişesiyle bütün şüphelilerden uzak durmaktır vera.

“ Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.” Tirmizi, zühd,11; İbn Macei fiten, 12

Hz. Ebubekir (Ra) “ Biz bir çeşit harama gireriz kuşkusuyla yetmiş çeşit helali terk ettik.” Demiştir. Hz. Peygamber sav “ Vera sahibi ol, o takdirde insanların en abidi olursun.” İbn Mace, Zühd,24

EHLİ İRFANIN  VERA HAKKINDA SÖZLERİ

Süfyani Sevri “ Veradan daha kolayını görmedim. İçini kemiren ne varsa çıkar ve at. Oldu işte.”

Bişr-i Hafi’nin kız kardeşi imam Ahmed bin Hanbelin yanına gelerek: “ Ya imam! Ben çok defa dam üstünde iplik bükerim. Bazen de devlet memurları ellerinde meşalelerle oradan geçiyorlar ve elimde olmayarak o ışıktan istifade ediyorum. Acaba bu ipliğime haram karışıyormu?” deyince imam hıçkıra hıçkıra ağlamış ve “ Bişr-i Hafi’nin hanesine, şüphenin bu kadarcığı bulaşmış bir şey bile girmemeli.” Fetvasını vermiştir.

Seyyid Abdulkadir Geylani “ Veraya sarıl. “ Kalp elin” veradan boşkalmasın. Onu terk ettiğin zaman bil ki, hezimette senin tarafındadır. Verayı terkeden kimsenin kalbi şüpheli ve karmaşık şeylerle siyahlaşır. Yazık etme kendine! Müttaki olduğunu iddia ediyorsun ama verayı terkediyorsun. Vera sahibi olan kimse haram ve şüpheli şeye düşme korkusuyla pek çok şeyi terk eder. Böyle bir kimseyi Allah Teâla en hafif şekilde sorguya çeker.

Ölümü çokça hatırlayanın vera çok olur. Ruhsatı azalır, azameti artar. (cilaul. Hatır S: 152-153)

El-Gunyede Vera için şöyle bir tespitte bulunulmuş on şeyi Farz görmeyince vera tamam olmaz denmiştir:

1-Dilini gıybetten korumak

2-Kötü zandan sakınmak

3-Alay etmekten, insanlara gülmekten, maskaralıktan sakınmak

4-Haramdan göz yummak

5-Doğru sözlü olmak

6-Kendini beğenmemesi için, Allah kendi üzerinde olan ihsan ve nimetlerini bilmek ikrar etmek ve devamlı hatırlamaktır

7-     Malını hak, sevab ve taat yolunda sarf edip, bozuk yollara, günahlara ve taati engelleyecek işlere harcamamak ve sarf etmemelidir.

8-Kendisini büyük görmemeli, büyüklük, kibirlilik yapmamalıdır

9-Beş vakit namazı vaktinde kılmalı, ruku ve secdeleri tam ve sukun olmuş halde yapmalıdır

10-Ehlisünnet ve cemaat mezhebi üzeri olmaktır

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın