Vesvese İçin Dualar

Vesvese İçin Dualar

Gündelik hayatta birçok şeyden etkilenebilir ve bazı vesveselere kapılabiliriz. Bunun içinde bol bol Allah-ü Teala’yı anarak Allah’ı zikrederek vesveseden kurtulabilirsiniz.

Vesvese Kimde Olur

Peygamber (s.a.v.) Efendimize: Yâ Resûlallah, şeytan kimlere vesvese verir? diye sorulduğunda, Peygamberimiz (s.a.v.): Hırsız, içinde bir şey olmayan eve girmez, cevabını vermiş ve onun imanlı kişilere musallat olacağını bildirmiştir. 

İbadetlerine düşkün olan Müslümanlara musallat olan şeytan sinsice kişiye yaklaşır ve içlerine şüphe kuşku koyar. Bu vesveselerden korunmak ve kurtulmak için Allah-ü Teala’yı bol bol zikretmeli abdestsiz isek abdest alarak dua etmeliyiz.

Vesveseden kurtulmak için bu konuya hakim olmak zorundayız ve bilgi sahibi olmalıyız. Her konuda dua etmek bir işe besmele ile başlamak Allah-ü Tealayı zikretmek dünyevi işlerden uzak kalmak bizleri vesveseden uzaklaştıracaktır. Bunun yanı sıra nas ve felak sureleri de vesvesesi olan kişiler için okunmalıdır diye rivayetler var olmaktadır.

Kâfirlerde vesvese olmaz. Zira ipi şeytanın elinde olan ve arkasında tıpış tıpış yürüyen kimselerle şeytanın bir hesabı olmaz. Kâfirde daha ziyade iç bunalımlar, tatminsizlikler ve sıkıntılar olur. Şeytanın vesvese vermekteki gayesi, küfre sevk edemediği, Allah ve Rasulünü sevmekten ve emirlerine ittiba etmekten çeviremediği müminlerin kalbini bulandırmak ve ibadetlerdeki huzurunu kaçırmaktır. Bu suretle ayağını kaydırabilmek için elinden gelen gayreti gösterir. 

Vesvese Duaları Nelerdir?

1-) Dinimizde birçok konu ile alakalı dua olduğu gibi vesvese için de dua vardır. Vesvese duası şöyledir ki Amentü billahi ve rusulihi hüve’l evvelü hüve’l ahirü ve’z zahirü ve’l batinü ve hüve bi külli şey’in alim’ duası sık sık okunmalı ve vesvese verecek konulardan uzak durulmalıdır.

2-) Günde  100 defa “Yâ Zâhir, Yâ Bâtın” ism-i şeriflerini okuyan, fena düşünceler ile vesveseden kurtulur.

3-) Vesvesesi olan, zihni durmadan konuşan; salavat getirip sağ eline; Yâ Fettâh, Yâ Hafîz, Yâ Allah, Yâ Selâm Okuyup üfleyerek elini başına koyarsa, vesvese inşallah susacaktır.

4-) 10 defa ”Euzu billahissemiil alimi mineşşeytanirracim” okumak. Bu vesvese için en kuvvetli reçetelerdendir. (Sabah ve akşam okunursa iyi olur). Bunu dedikten sonra dedikten sonra besmele ile Haşr suresinin son 3 ayetini okuyabilirsiniz, iki rivayeti birleştirebilirsiniz. Hadisi şerifin orijinal hali şudur; Sabah 3 defa Euzu billahissemiil alimi mineşşeytanirracim
(Kovulmuş şeytanın şerrinden her şeyi bilen ve işiten Allah’a sığınırım) dedikten sonra besmele ile Haşr suresinin son 3 ayetini okuyana 70 bin melek akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.

5-) İç sıkıntısı-Vesvese-bunalıma karşı en etkili şifa; Hadid suresinin ilk 3 Ayeti, 75 defa suya oku iç veya nefes et (çok kısa ayet-çok tesirli).

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah (sav) buyurdu: “Şeytan birinize gelip der ki: Şunu kim yarattı, bunu kim yarattı; hatta Rabbim kim yarattı? diyesiye kadar… (Şeytanın vesvesesi bu duruma ulaşınca, o insan, şeytandan Allah’a sığınsın (Eûzü billahi mineşşeytânirracîm, desin) ve bu düşünceden kaçınsın,” Sahîh’deki diğer bir rivayet şöyle: “İnsanlar birbirlerine sorup dururlar: Bu yaratıkları Allah yarattı, Allah’ı kim yarattı? denilinceye kadar… Kim, kendinde böyle bir hal sezerse: “Amentü billahi ve rusulihi” desin. (Ben Allah’a ve Peygamberlerine îman ettim, desin).”

Hazreti Aişe’den (ra) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlüllah (asm) buyurdu: “Kim bu şeytandan bir vesvese kendinde bulursa, üç defa: “Amenna billahi ve birusulihi.” (Biz, Allah’a ve Peygamberine iman ettik) desin. Çünkü bunu söylemek, ondan vesveseyi giderir. Şeytan Lâ ilahe illallah zikrini işitince geri çekilir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın