Vitir Namazı

Bismillahirrahmanirrahim

Vitir Namazı Ve Hükmü:

Vitir namazı ittifakla kılınması istenen namazdır. Çünkü peygamber (as) şöyle buyurdu: « Ey kur-an ehli vitir namazı kılın. çünkü Allah tektir, teki sever.» Ebu Davut ve Tirmizi.  İmam Ebu Hanife’ye göre bayram namazları gibi vacip namazdır. Ebu Yusuf ve imam Muhammed’e göre ise sünneti müekkededir.

Cumhur vitir namazının sünnet olduğuna hadisleri delil olarak getirmiş.

Hz Ali.(ra)« farz namazlarda olduğu gibi vitir vacip değildir fakat o Hazreti Peygamber Aleyhisselam’ın sünnet kıldığı bir ibadettir.» Ahmet ve Tirmizi.

«Hz Peygamber as. Bir bedeli benim üzerimde farz bir namaz var mıdır diye sorduğun zaman? beş vakit cevabını vermişti. Bedevi benim üzerime Bundan başka bir borç var mıdır sorusunu tekrarlayınca? Hz Peygamber Aleyhisselam Hayır ancak Nafile kılarsan bu müstesnadır buyurmuştur.» Buhari Müslim ittifak etmişlerdir.

imam Ebu Hanife’ye göre Vitir namazı her Müslümana vaciptir cumhur’a göre ise sünnet-i müekkededir.

Vitir Namazının Rekat Miktarı:

Hanefilerce Vitir namazı 3 rekattır. Akşam namazı gibidir. Üçüncü rekâtta rükûya varmadan tekbir getirilir. Eller tekrar bağlanır ve kunut yapılır. Vitir namazına üç rekat olarak niyet edilir. Rivayetlerde vitir namazı rekat adetleri olarak 1-3-5-7 9-11 olarak rekat adetleri verilmektedir.

Vitir Namazının Vakti:

Vitir namazının vakti. yatsı namazı ve fecrin doğmasına kadar geçen zaman aralığıdır. yatsı namazından önce. Vitir kılınmazsa. unutularak kırılmış dahi olsa sahih değildir.

Vitir İçin Kıraat Şekli:

Hanefiler birinci rekatta “Ala” ikinci rekatta “Kafirun” Üçüncü rekatta “İhlas” suresini okumak menduptur demişlerdir. Peki bunları okumayı bilmiyorsa bildiği süre ve ayetlerle vitir namazını kılar.

Vitir Namazının Kunut Duası:

kunut duaları ile ilgili görsel sonucu

Vitir Namazından Sonra Yapılan Dua:

Vitir namazı bittikten sonra “Sübhanel melikil kuddusi” Üç defa tespih yapılır bu müstehaptır. Üçüncüsünde ses yükseltilir.

İlgili resim

Ayrıca peygamber (as) Hz Ali’den Bir rivayette vitir namazından sonunda şöyle dua yaparlardı:

“Allah’ım! gazabından rızana sığınırım, azabından da vereceğin afiyetine sığınırım.  Senden yine sana sığınırım. Sayısız senalar olsun sana. Kendini nasıl övdünse öylesin sen.”

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın